Anadolubank Logo
×DUYURULAR

2016 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayan Mevduatlar

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayıımlanarak yürürlüğe giren ''Mevduat ve Yatırım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli'' in 8. Maddesi gereğince bankaların, nezdlerinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda; aşağıdaki linkte yer alan listede isim ve hesap bilgileri bulunan müşterilerimizin en geç  30 Mayıs 2017 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

Zaman aşımına uğrayan mevduatları sorgulamak için tıklayınız.