DASK DASK

DASK

DASK ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının iş yerinizde doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

İş yeriniz tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. 

DASK ile;

  • Depremin
  • Deprem Sonucu Yangının
  • Deprem Sonucu Infilakın
  • Deprem Sonucu Yer Kaymasının

sigortalı iş yerinizde doğrudan neden olacağı maddi zararlar (Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


Kapsamdaki Binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

** DASK; Unico Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

Anadolubank logo

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz.