Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Sigorta & Bireysel Emeklilik BES (Bireysel Emeklilik Sigortası)
BES (Bireysel Emeklilik Sigortası) BES (Bireysel Emeklilik Sigortası)

BES (Bireysel Emeklilik Sigortası)

Bireysel Emeklilik Sistemi, kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayan, düzenli tasarruf ederek çalışma dönemindeki hayat standardınızı emeklilik döneminde de sürdürebilmenizi sağlamaya yardımcı olan bir tasarruf ve yatırım sistemidir.

Fiil ehliyetine sahip olan, 15 yaş üzerindeki herkes Bireysel Emeklilik Sistemine katılabilir.

Sistemde en az 10 yıl süreyle kalıp, 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Emekliliğe hak kazandığınızda, birikiminizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilir ya da düzenli gelir olarak ödenmesini talep edebilirsiniz.

Üstelik bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen tutarda Devlet Katkısından faydalanırsınız. Örneğin, bireysel emeklilik hesabınıza her ay 200 TL yatırdığınızda, Devlet de sizin için 60 TL yatıracaktır; böylece emekliliğiniz için her ay toplam 260 TL’niz yatırıma yönlendirilecektir.*

Bireysel Emeklilik Sistemine katılmak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

Anadolubank A.Ş., Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş., NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. acentesidir.

* Bir takvim yılı içerisinde ilgili yılın yıllık toplam  brüt asgari ücret tutarının yüzde 25’ine kadar Devlet Katkısı elde etmeniz mümkündür.


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Otomatik Katılım

Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dahil edileceği ve emeklilik şirketinin işverenler tarafından belirleneceği “Otomatik Katılım” uygulaması 01.01.2017 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Buna göre; 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanlar istihdam edildikleri şirketler aracılığıyla otomatik olarak Bireysel emeklilik sistemine dahil edilecekler. Çalışanını Otomatik Katılım için emeklilik planına dahil etme yükümlülüğü ise işverende olacak.

Otomatik Katılım nedir ve avantajları nelerdir?
 • Tüm kamu kurumları ve özel sektörde 100’den fazla çalışanı olan şirketler bu uygulamaya dahil olacak
 • 45 yaş altı çalışanlar sisteme katılacak
 • Minimum katkı payı, SGK primine esas kazancın yüzde 3’ü
 • Cayma süresi 2 ay
 • Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi yok
 • yüzde 25 devlet katkısı
 • Cayma süresi sonunda 1.000 TL ilave devlet katkısı*
 • Emeklilik hakkı kazanılması ve birikimlerin en az 10 yıl süreli Yıllık Gelir Sigortası sözleşmesine aktarılması halinde birikimin yüzde 5’i kadar ekstra devlet katkısı.

*Devlet katkısı hak etme ve ödeme koşullarına tabidir.


Türkiye’de Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım

Türkiye’de Otomatik Katılım’ın nabzını tutuyoruz: NN Hayat ve Emeklilik & Nielsen tarafından yapılan geniş çaplı araştırmaya 750 çalışan ve 420 işveren/yönetici katıldı.

 • Çalışanlara göre en önemli faktör “Güven”.
 • Her 10 kişiden 8’i ‘Otomatik Katılım’ı duymuş.
 • 10 kişiden 4’ü sisteme dahil olmaktan memnun.
 • Doğru tavsiye, yönlendirme ve açık iletişim önemli.
 • İşverenler “kolay, pratik ve hızlı süreçler” istiyor.
 • İşverenler, Otomatik Katılım’a olumlu bakıyor.
 • İşverenlerin çoğu “Otomatik Katılım Türkiye ekonomisine yarar sağlayacak” diyor.
 • İşverenlerin çoğu “BES’e Otomatik Katılım çalışan bağlılığını pozitif etkileyecek” 
 • diyor.
 • Hızlı ve pratik süreçler önemli.
Otomatik katılımda i̇şverenin sorumlulukları nelerdir?

Kanun tasarısına göre işveren, 45 yaş altındaki çalışanlarını Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planına dahil edecek ve katkı payı tutarını en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden ilk işgünü, emeklilik şirketine aktaracaktır.

İşveren, katkı payı ödemelerinin zamanında emeklilik şirketine aktarmazsa veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır. İşverenin yükümlülüklerine ilişkin belirlenen düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Otomatik Katılım’da emeklilik şartları nelerdir?

Mevcut sistemde emekliliğe hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir. Otomatik Katılım’da emeklilik hakkı kazanmak için mevcut uygulama ile aynı şartlar geçerli olacaktır.


Dünyada ilk kez Türkiye’de mi uygulanmaya başlanacak?

ABD, İngiltere,Yeni Zelanda gibi birçok ülke tasarrufu teşvik etmek amacıyla otomatik katılım uygulamasını hayata geçirmiştir.


Otomatik Katılım kimleri kapsıyor, tüm çalışanlar dahil olacak mı?

45 yaşının altında hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tüm çalışanları kapsayacaktır.


Otomatik Katılım’da minimum katkı payı ne kadar?

SGK primine esas kazancın yüzde 3’ü kadardır. Bu oranı 2 katı kadar artırmak, yüzde 1’e kadar azaltmak veya katkı payına limit getirmek Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dahilinde olacaktır. Çalışan dilerse katkı payı tutarının artırılmasını işverenden talep edebilecektir.


Katkı payı ödemeleri nasıl gerçekleştirilecek?

Katkı payları çalışanın maaşından kesilecek ve işveren tarafından çalışanın maaşının ödenmesini takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır.


İşveren de çalışan adına katkı payı ödeyecek mi?

İşverenler, çalışanları adına herhangi bir katkı payı ödemesi gerçekleştirmeyecekler.


Otomatik Katılım’da cayma hakkı var mı?

Sistemde cayma süresi çalışanın emeklilik planına dahil edildiğinin işveren tarafından kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay olarak belirlenmiştir. Çalışanların cayma hakkını kullanması halinde ödenen katkı paylarının toplam tutarı, getirileri ile birlikte 10 iş günü içinde kendisine ödenecektir.


Cayma süresinden sonra sistemden emekli olmadan ayrılma hakkı var mı?

Cayma süresi sonrasında, emekli olmadan sistemden ayrılma şartları Tasarı’ da belirlenmemiştir. Bu konu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak düzenlemeler ile netleşecektir.


Otomatik Katılım sözleşmelerinde kesinti uygulaması nasıl olacak?

Sözleşmelerde, fon işletim gideri kesintisi dışında bir kesinti yapılmayacaktır. Fonların içerikleri ve kesinti oranları henüz netleştirilmemiştir.


Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkı payı ödenecek mi?

Ödenen katkı payının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak sözleşmelere ödenecektir. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilecektir. İlave devlet katkısı ödemesi sadece Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için geçerli olacaktır. Katılımcının, emeklilik hakkını kullanması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.


Çalışanlar ödemeye ara verebilecekler mi?

Ara verme hakkına ilişkin düzenlemeler henüz detaylandırılmamıştır.


Hangi bireysel emeklilik şirketi ile çalışılacağına çalışanlar mı karar verecek?

İşveren karar vereceği ve çalışanların, işveren tarafından Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen emeklilik şirketlerinin sunacağı bireysel emeklilik planına dahil edileceği görüşülmektedir.


Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar da Otomatik Katılım’a dahil olacak mı?

45 yaş altında özel ve kamu sektöründe çalışanlar mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa dahi Otomatik Katılım sistemine dahil edilecektir.


Mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım dahilindeki sözleşmeye aktarılabilecek mi?

Var olan bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım’ a aktarılamayacaktır.


Otomatik Katılım’ın yürürlüğe girmesiyle mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerde bir değişiklik olacak mı?

Otomatik Katılım uygulaması ile mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemeleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacağı görüşülmektedir. Kazanılan süre haklarının ve devlet katkısı tutarlarının kaybedilmemesi için mevcut sözleşmelere ödemeye devam edilmesi büyük önem taşıyacaktır.


İş değişikliği yapılması halinde bir önceki işyerindeki sözleşme ne olacak?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde Otomatik Katılım mevcut ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır.

Yeni iş yerinde Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planının bulunmaması halinde çalışanın talebi ile önceki işyerindeki sözleşmesine katkı payı ödemeye devam edebilir.


Otomatik Katılım’da emeklilik şartları nasıl olacak?

Mevcut sistemde emekliliğe hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir. Otomatik Katılım’ da emeklilik hakkı kazanmak için mevcut uygulama ile aynı şartlar geçerli olacaktır.


Emekli olmadan Otomatik Katılım’dan çıkış hakkı olacak mı?

Sistemden emekli olmadan ayrılma durumunda ilişkin düzenlemeler Tasarı’da düzenlenmemiştir, Hazine Müsteşarlığı tarafından netleştirilecektir.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --