Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Krediler Ticari Krediler
Ticari Krediler Ticari Krediler

Ticari Krediler

Anadolubank Ticari Krediler ile tanışmadan işletmenize yatırım yapmayın!

TLREF, Spot, Rotatif, İskonto ve İştira, Döviz Kredileri gibi işinize uygun alternatifleri içeren en uygun Ticari Kredi seçenekleri Anadolubank’ta sizi bekliyor!

Taksitli Krediler

İşletme Kredisi, Ticari Taşıt ve İş Yeri Edindirme olmak üzere 3 farklı şekilde kullandırılır. Anapara, faiz ve diğer komisyonlar, belirlenen vade içinde aylık ve eşit taksitler şeklinde tahsil edilir.

 • Geri ödemeleri 60 aya kadar istenilen vadede yapılabilir
Rotatif Kredi nedir?

Rotatif Kredi, müşteriye tanınan kredi limitleri ve şartları dahilinde istenildiği zaman kredi hesabından kullanımların ve geri ödemelerin yapılabildiği, faiz oranının günün şartlarına göre değişebildiği kredilerdir. Kredi hesabının borç bakiyesi, işletmenin bankamıza o andaki borcunu gösterir.

 • Kefalet karşılığı veya diğer teminatlar (Senet, emtia, gayrimenkul ipoteği, menkul rehni vs.) karşılığı kullandırılır. Kredi değerlendirmesi sonucunda teminatsız da olabilir.
 • Herhangi bir anda kredi kapanabilir veya kısmi ödeme yapılabilir.
 • Kredi, açık olduğu süre boyunca oluşabilecek faiz oranı değişikliklerinden etkilenebilir.
 • Dönem sonlarında faiz tahsilatı yapılır.
 • Faiz üzerinden BSMV tahsil edilir.
 • Kısa süreli finansman ihtiyacı karşılanır.
 • Faizlerin beklenilenden yüksek olması veya firmanın kendi likiditesinin uygun olması halinde kapatabilmesi nedeniyle göreceli olarak finansman maliyetini olumlu yönde etkiler.
İskonto/İştira Kredisi nedir?

Borçlusu, şubenin bulunduğu belediye sınırları içinde ikamet eden henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin, vadesine kadar olan faiz, komisyon, BSMV tutarının senet bedelinden peşin olarak tahsil edilerek bakiyesinin son cirantaya ödenmesidir. İştira Kredisi ile İskonto Kredisi arasındaki fark senet borçlusunun başka belediye sınırları içinde ikamet etmesidir. (Bankamıza ait uygulamalarda “Aynı Belediye Sınırları” tanımı şube ağımız göz önüne alınarak değerlendirilir.)

 • Henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin vadesinden önce nakde dönülmesi esasına dayanır.
 • Alacaklı senetleri temlik cirosu ile bankamıza devreder.
 • Faiz hesaplaması yapılırken senet borçlusuna ihbar ve itiraz süresi (2 iş günü) dikkate alınır.
 • Senet tahsil vadesi beklenmeksizin nakde çevrilmesi ile kısa süreli finansman ihtiyacı karşılanır.


Spot Kredi nedir?

Kredi kullandırım aşamasında belirlenen vade ve faiz oranının değiştirilemediği, vadeden önce kapatılamayan; vadesinde faiz ve anaparanın birlikte kapatıldığı kısa vadeli nakit kredidir. Faiz üzerinden BSMV tahsil edilir.

 • Kredinin verildiği tarihte vade ve faiz oranı belirlenir ve değiştirilemez. 
 • Faiz oranı, piyasadaki değişikliklerden etkilenmez.
 • Vadeden önce tahsil edilen çek/senet bedelleri, krediden düşülmez.
 • Kısa süreli finansman ihtiyacının karşılar.


TLREF Endeksli Kredi nedir?

Faiz oranı değişikliklerine hassas olan tüzel müşterilerimiz için TLREF’e* endeksli spot ticari krediler Anadolubank’ta!

TLREF Endeksli Kredi ile firmalarımız, TLREF Endeksli Kredi'yi spot kredi olarak kullanabilir ve uygun koşullarda borçlanarak, finansal yapılarını güçlendirebilirler.

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı; finansal sistem tarafından erişilebilir, şeffaf ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak Borsa İstanbul tarafından hesaplanır.

Detaylı bilgi için en yakın Anadolubank Şubemize bekleriz.

*Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı.


Döviz Kredileri

İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan bir ticari kredi türüdür.

 •  İhracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde KKDF, vergi, resim ve harç istisnası uygulanan kredilerde ucuz kaynak sağlanır.
 • Döviz cinsinden alacakların döviz cinsinden borçlarla finanse edilmesi sonucu pozisyon riski ortadan kaldırılır.

KMH (Kredili Mevduat Hesabı)

Hesabınız müsait olmasa dahi, önceden belirlenen limitler dahilinde, ihtiyacınız olan tutarda parayı kullanmanıza olanak sağlayan bir hesap türüdür. Her ay sonu faiz tahsilatı otomatik olarak hesabınızdan tahsil edilir.

KMH ile hesap bakiyesi sıfır olsa dahi hesabınızın hareket görmesi durumunda nakit ihtiyaçlarınız anında karşılanacaktır. Örneğin; otomatik fatura ödemeleri, çek tahsilatları gibi.

Bu hesap ile tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --