Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!

İthalat

Anadolubank ithalat işlemlerinizde her zaman arkanızda!

Anadolubank A.Ş. olarak dış ticaret işlemlerinizde deneyimli uzman kambiyo personelimiz ve güçlü muhabir banka ağımız ile her türlü ithalat işleminize aracılık ediyoruz.

İthalat bedellerinin bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunludur. Ayrıca, ithalat bedellerinin ödenmesi için çek düzenlenemez.

Bankamızda gerçekleştirebileceğiniz dış ticaret işlemleri:

Peşin Ödemeli İthalat:
 • Bu ödeme şeklinde, ithalatçı, malları veya hizmeti almadan önce bedeli ihracatçıya peşin olarak gönderir. İhracatçı ise bedelini peşinen tahsil ettiği malları sonradan ithalatçıya göndermekte veya hizmeti sağlamaktadır. Bu ödeme şeklinde ithalatçı, ihracatçıyı finanse etmekte, başka bir ifade ile kredi sağlamış olmaktadır.
 • Peşin ödeme, birbirlerini iyi tanıyan taraflar arasında yapılabileceği gibi peşin ödeme iskontosundan faydalanmak isteyen alıcılar tarafından da tercih edilebilir.
 • Malların sevk edilmemesi riskine karşılık ihracatçıdan teminat mektubu alınabilir.
Mal Karşılığı İthalat:
 • Mal karşılığı ithalatta, ithalatçı önce malları gümrükten çekip, üretiminde kullanmakta veya satmakta, malların bedelini ileri bir tarihte, satış sözleşmesinde belirtilen tarihte ödemektedir. İthalatçı açısından son derece cazip bir ödeme şekli olan Mal Karşılığı İthalatta, malların gümrükten çekilmesinden önce Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yatırılması zorunludur.
Vesaik Karşılığı İthalat:
 • Vesaik karşılığı ithalatta, ihracatçı tarafından gönderilen ve malları temsil eden belgeler, banka tarafından ithalatçı firmaya ya ödeme karşılığı (against payment) ya da poliçenin kabulü (Against acceptance) karşılığı teslim edilir.
 • İhracatçı firma mal bedelinin ödenip ödenmeyeceğini bilmeden mallarını göndermekte ancak malları temsil eden belgelerin, bankasına verdiği talimata uygun olarak ithalatçıya teslim edileceğinden emindir.
İthalat Akreditifi:
 • Akreditif, ihracatçının akreditif koşullarına uygun şekilde yüklemeyi gerçekleştirip, bunu kanıtlayan belgeleri bankasına ibraz etmesi üzerine bankadan ödemeyi alacağını taahhüt eden bir ödeme şeklidir.
 • Alıcının talebine dayanarak, banka (amir banka), yüklemenin belirtilen vadede yapılarak, akreditifte istenilen belgelerin belirtilen süre içerisinde kendisine ibraz edilmesi üzerine satıcıya ödeme yapacağını yazılı olarak taahhüt eder.
 • Bankalar Milletler arası Ticaret Odası‘nın (ICC) Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar isimli 600 sayılı broşürüne tabidir.
 • Vadeli ithalat akreditiflerinde malların gümrükten çekilmesinden önce Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yatırılması zorunludur. 
Kabul Kredili İthalat:
 • Akreditif, vesaik mukabili ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalatta, ihracatçı firma, anlaşılan vadede ödenmek üzere borçlu üzerine poliçe düzenler.
 • Poliçe, borçlunun kabulü ile geçerli olan koşulsuz bir ödeme emridir.
 • Akreditifli işlemlerde poliçe, akreditifi açan banka üzerine keşide edilir. Akreditif teyidli ise, poliçe teyid bankası üzerine çekilir.
 • Vesaik ve mal karşılığı i ithalatta, poliçe, ithalatçı firma üzerine keşide edilir. Müşteriler tarafından kabul edilmiş poliçelere bankalar aval verebilir.
 • Kabul kredili ithalatta, malların gümrükten çekilmesinden önce Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) yatırılması zorunludur.

İthalat işlemlerinizi Anadolubank A.Ş. adı, kalitesi ve güvencesiyle gerçekleştirebilmeniz için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --