Terimler Sözlüğü

 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z

Açık Anahtarlı Şifreleme

Şifre ve deşifre işlemleri için farklı anahtarların kullanıldığı bir şifreleme sistemidir.

AML

Kara para aklama kontrol sistemi (Anti Money Laundering). Finansal kurumların ve diğer kuruluşların kara para aklama faaliyetlerini önleme, tespit etme ve raporlama yükümlülüğünü getiren yasal kontrolleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Akreditif

Bir bankanın, kendi şubelerinden birinde ya da bir başka bankada, bir kimse için kendi yükümlülüğü altında açtırdığı miktarı belirli kredi hesabıdır.

Bitcoin

Banka ya da resmi bir kuruluşla ilgisi olmayan elektronik para birimi. Fiziksel bir biçimi yoktur, sanal bir paradır.

Chargeback

Ters ibraz. Özellikle bir kredi kartı işleminin ödeyenine para iadesinde kullanılır.

Data Exchange

Elektronik veri değişimi. Farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişimidir.

Dijital Cüzdan

Dijital cüzdan bir kişinin elektronik işlem yapmasına izin veren bir elektronik cihaz anlamına gelir. Bilgisayarla yapılan online alışverişler ve akıllı telefon kullanımıyla satın alma yapmak buna örnektir.

Forex

Uluslararası döviz piyasası (Foreign Exchange). Bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanılarak, döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder.

Forfaiting

Forfaiting vadeli mal ve hizmet ihracatından doğan ve belirli bir ödeme planına bağlı olarak tahsil edilecek olan alacakların daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara kayıtsız şartsız ve vazgeçilmez olarak, bir banka veya bu alanda uzmanlaşmış bir finans kuruluşu tarafından satın alınarak iskonto edilmesidir.

Hedge Fonu

Serbest yatırım fonu. Belirli kısıtlamaları en aza indirgenmiş, mümkün olduğunca esnek yatırım stratejisi izlenebilen bir yatırım fonu türüdür. Hedge fonları açığa satış yapabilme ve borçlanabilme (borç alınan kaynakla yatırım yapabilme) olanakları sunar.

Gölge Bankacılık

Shadow Banking. Bankacılık sektörü gibi risklere sahip olan banka dışı kredi aracılık faaliyetleridir.

Konvertibilite

Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

Kriptopara

Ülke, banka ya da herhangi bir kuruluşa bağlı olmadan kullanıcıdan kullanıcıya ulaştırılan sanal para teknolojisidir. Bitcoin’i bu alandaki ilk ve en önemli örnek olarak gösterebiliriz. Litecoin, Peercoin ve Namecoin de kriptopara örnekleri arasında sayılabilir.

NFC

Yakın Alan Teknolojisi (Near Fields Comminication).  NFC, mobil telefon teknolojisi ile temassız servislerin bir kombinasyonudur.

Paylaşım Ekonomisi

Sharing Economy. Paylaşım ekonomisi sahibince seyrek gereksinim duyulan bir gerecin ya da hizmetin sahibince kullanılmadığı zamanlarda ihtiyacı olan başka kullanıcılara, uzmanlaşmış bir pazarlayıcı tarafından sunulması ve kullanıcının ödediği kullanım ücretinden pazarlayıcının bir pay alması temelli alışveriş düzenidir.

Pharming

Kötü amaçlı kişilerce bilgisayara bir program yükleyerek bir web sitesinin trafiğini başka bir sahte siteye yönlendirmeyi amaçlayan bir siber saldırıdır.

PSI/CSS

Kartlı ödeme endüstrisinin veri güvenlik standardıdır. Kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlar.

Tek Kullanımlık Şifre

OTP veya One Time Password. İşlemlerin doğrulanması için tek seferlik kullanım amacıyla üretilen ve/veya gönderilen şifrelerdir. Online alışverişlerde satın alma sırasında telefonunuza gönderilen şifrelerdir.

Token

Session Token olarak da bilinen bu kod her kullacının yaptığı işlemi özel kılar, başka bir benzeri olmayan tanımlayıcı bir koddur.

Thin File

Kredi puanlama dünyasında kısa bir kredi geçmişi olan müşteriyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Yüksek Frekanslı İşlemler

High Frequency Trading veya HFT. Özel geliştirilmiş programlar ve donanımlarla, borsa verisi incelenerek saniyelik veya birkaç saatlik açılan kâr fırsatları incelenen hisse senedi işlemleridir.

Arbitraj

Herhangi bir finansal değer taşıyan enstrümanın, dövizin veya malın aynı anda bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak kar edilmesi işlemi.

Brick And Mortar Bank

Tuğla-Harç Bankacılığı. Banka ve müşterinin fiziksel olarak ve yüz yüze biçimde iletişime geçmeleri. Klasik bankacılık için kullanılan bir terimdir.

Big Mac Endeksi

Big Mac endeksi, farklı para birimlerinin satın alma gücünü farklı ülkelerdeki bir Big Mac'in fiyatlarıyla karşılaştıran bir gösterge.

Bütçe açığı

Giderlerin, gelirden fazla olması durumu. Örneğin, devletin elde edeceği vergi gelirlerinin harcamalardan az olmasında açık oluşur.

Cari fiyat

Belirli bir zamanda, piyasada yürürlükte olan ve enflasyonun etkisine göre belirlenen fiyat.

Çapraz kur

İki yabancı para biriminin, o para biriminin geçerli olduğu bir başka ülkedeki değerini göstermek için kullanılan terim.

Dalgalı kur

Bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki fiyatının piyasada döviz arz ve talebi tarafından belirlendiği sistem. Örneğin; Türkiye’de dolara talebin artması ve bu sırada piyasadaki dolar miktarında düşüş olması durumunda dolar kuru yükselir. Tersi olursa kur aşağı iner.

Daraltıcı (sıkılaştırıcı) para politikası

Enflasyonu düşürmek amacıyla uygulanan ve faiz oranlarının yükseltilmesi, piyasadaki para miktarının düşürülmesi gibi yöntemlerin kullanılması.

Deflasyon

Piyasada mal veya hizmet sunumunun, talep edilen miktarı aşmasıyla fiyatlarının düşmesi. Piyasada talep edilenden daha fazla ürün varsa o ürünün fiyatının düşeceği kabul edilir. Aynı durum para için de geçerlidir.

Devalüasyon

Bir ülkede yürürlükte olan milli paranın bizzat hükümet veya merkez bankası tarafından isteyerek düşürülmesi.

Dezenflasyon

Enflasyon oluşumuna dair belirtilerin önlenmesi amacıyla alınan tedbirler.

Dolarizasyon

Bir ülkede piyasa içindeki aktörlerin birikim ve değişim aracı olarak kendi milli para birimi yerine bir başka ülkenin para birimini kullanması.

Fintech

Finans teknolojisi. Finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknoloji ve yeniliktir.

Finansal istikrar

Piyasa içinde faaliyet gösteren kurum ve sistemlerin istikrarını anlatmak için kullanılan ifade. Kısacası; risklere veya ani gelişen şoklara karşı dirençli oluş hali.

Gösterge faiz

Vadesine iki yıl kalmış, üç veya altı ayda bir kupon ödemesi olan devlet tahvilleri arasında en çok işlem gören (veya son üç işlem günü içinde en çok işlem gören) devlet tahvilinin faizidir.

Parite

Bir ülkenin parası esas alınarak, diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesaplanan değeri.

Temerrüt

Bir borç ya da yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi.

Likidite tercihi teorisi

Keynes tarafından ortaya atılan likidite tercihi teorisi; spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz oranlarındaki değişmelere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Likidite tercihi faiz oranı yükseldikçe azalırken, faiz oranı düştükçe artar.

Likidite tuzağı

Likidite tuzağı para arzındaki artış oranlarının ekonomiyi canlandırma konusunda etkisiz kalması halidir. Likidite tuzağı ve riski çoğunlukla deflasyonist beklentilerin ağırlıklı olduğu dönemlerde ortaya çıkar.

Manipülasyon

Piyasada canlılık yaratmak amacıyla gerçekçi olmayan alım satım işlemi yapmak.

Mevduat

Gerçek ve tüzel kişilerin, istedikleri anda ya da belirli bir süre sonra geri almak üzere belli finansal kurumlara yatırdıkları para.

Miktar teorisi

Para arzının doğrudan doğruya fiyat seviyesiyle orantılı olduğunu belirten para ekonomisi kuramı.

Resesyon

Ekonomik büyümenin belirli bir süre aşağı yönlü olması veya yavaşlaması.

Sabit kur

Ulusal bir paranın, yabancı bir para değerine sabitlenmesi. Bu bazen açık bazen de zımni (kapalı) olarak yapılır.

Spekülasyon

Herhangi bir varlığın düşük bir fiyattan alınarak daha yüksek bir fiyata satılması.

Stagflasyon

Üretimin düştüğü veya sabit kaldığı yerde enflasyonun yükselmesidir.

Zorunlu karşılık oranı

Banka ve diğer finansal kuruluşların, mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarı.

Anadolubank logo

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz.

Yeni reklam filmimiz yayında!