Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Krediler İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)
İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

İhracatı Geliştirme Programı (İGE) Nedir?

İGE, finansmana erişim sürecinde ihracatçı ya da ihracat potansiyeli olan KOBİ’ler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan işletmelerin gereksinim duyduğu teminatı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İhracatı Geliştirme (İGE) Kredisinden Kimler Faydalanabilir?

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon Türk Lirasını aşmayan; mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan KOBİ firmaları İGE kefaletinden yararlanabilir.

Anadolubank İhracatı Geliştirme (İGE) Kefalet Programında Başvuru Aşamaları Nelerdir? 

İGE kefaleti teminatıyla yapılan kredi başvuruları, Bankamız değerlendirmesi sonrası İGE tarafından yapılacak nihai değerlendirme ile sonuçlandırılacaktır.

Anadolubank İGE Kefalet Programına Başvuru Nereden Yapılır?

İGE Kefalet Programı’na başvuru yapmak isteyen müşterilerimizin, bağlı bulunduğu Anadolubank şubelerine başvuru yapması gerekir.

Anadolubank İGE Kredi Üst Limiti Var mı?

Kredi sadece Nakit ve TL olarak kullandırılacak olup, azami kredi tutarı, firma ve risk grubunda 15.000.000 TL’ yi geçmeyecektir. 

Anadolubank İGE Kefalet Üst Limiti Var mı?

Kefalet üst limiti 12.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Anadolubank İGE Kefalet Oranı Nedir?

İGE’nin kefalet oranı %80 olarak belirlenmiştir.

İhracatı Geliştirme Programından KOBİ Firmaları Dışında Kimler Başvurabilir? 

İGE kefaletinden yalnızca KOBİ firmalar yararlanabilmektedir.

Hangi firmalar KOBİ tanımına girmektedir?

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250.000.000 Türk Lirasını aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimler, olarak tanımlanmıştır. İşletmenizin KOBİ olup olmadığını öğrenmek için KOSGEB’den sorgulama yapabilirsiniz. 

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --