Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Krediler Gayrinakdi Krediler
Gayrinakdi Krediler Gayrinakdi Krediler

Gayrinakdi Krediler

Teminat Mektupları (TL/YP/Dövize Endeksli)

Resmi daire ve kuruluşlara ya da diğer gerçek ve tüzel kişilere hitaben, belirli bir işin veya yükümlülüğün lehdar (İşi üstlenen) ve muhatap (İşi yaptıran) arasında belirlenen şartlara uygun olarak ve belirlenen süre içinde yerine getirileceği, aksi durumda lehdar tarafından tazminat olarak ödenmesi gereken belirli bir tutarın, garanti veren banka tarafından muhatabın yazılı ilk talebinde kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin düzenlenen mektuplardır.

 • Vadeli veya vadesiz olarak düzenlenebilir.
 • İşin niteliğine göre kesin, geçici, avans veya özel metinli olabilir.
 • Konusu mal alımı, bayilik teminatı, taahhüt işleri, gümrük, mahkeme veya vergi dairesi işlemleri ile ilgili olabilir.
 • Yurt içinde yerleşik kişilere verilecek teminat mektupları Türkçe düzenlenmek zorundadır.
 • Aşağıda belirtilenler dışında düzenlenecek teminat mektupları TL veya tazmin halinde TL olarak ödeme yapılması koşuluyla dövize endeksli olarak verilmek zorundadır.
 • Yurt dışında yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap teminat mektupları.
 • Yurt içinde açılacak uluslar arası ihalelerle ilgili olarak Türkiye’de yerleşik kişiler lehine Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap teminat mektupları.
 • Yurt dışında ihale kazanmış bulunan Türkiye’de yerleşik kişilerin taşaronu olarak faaliyette bulunan Türkiye’de yerleşik firmalar lehine ihaleyi kazanan Türk müteahhitlik firmalarına muhatap teminat mektupları.
 • İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile ilgili olarak Türkiye’deki diğer bankalar tarafından yurt içinde yerleşik kişilere kullandırılan döviz kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere verilen teminat mektupları.
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye’deki diğer bankalar tarafından kendi kaynaklarından ya da Dünya Bankası kaynaklı olarak Türkiye’de yerleşik kişilere kullandırılan döviz kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere verilen teminat mektupları.
 • TCMB nezdindeki döviz ve efektif piyasalarında işlem yapan yetkili müesseseler lehine TCMB’ye muhatap teminat mektupları.
 • Teminat mektubu riski muhatabın teminat mektubunu bankaya iade etmesi ile sona erer.
 • Vadeli teminat mektuplarında “Bu teminat mektubu ............tarihine kadar geçerli olup,bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır .” kaydı konulmuşsa belirtilen vadede teminat mektubu iade edilmemiş olsa dahi hükümsüz hale gelir.
E-teminat Mektubu

Teminat mektubu kağıt üzerinde düzenlenen mektuplar ile aynı hukuki niteliği taşımaktadır. Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan değişiklik ile teminat mektuplarının elektronik ortamda düzenlenmesi mümkün hale gelmiştir. Buna göre, Bankamızda da elektronik ortama taşınan işlemler paralelinde Gümrük Müdürlüklerine ve Türk Eximbank'a hitaben e-teminat mektubu düzenlenebilmektedir.

Firmaya Sağlayacağı Fayda
 • Lehdar açısından, güvenilir bir bankanın ödeme taahhüdü altında herhangi bir nakdi ödeme yapmadan işe başlamak ya da kredi temin etmek.
 • Muhatap açısından, lehdarın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda tazminat alacağı güvencesine sahip olmak.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --