Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
Hakkımızda Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli
Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli

Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli

Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli, Banka’nın sürdürülebilirlik politika, strateji, yasal sorumluluklarını dikkate alarak; sürdürülebilirliğin doğrudan ve dolaylı etkileri üzerinden alınacak aksiyonları önceliklendirmekte ve karar vermektedir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
Komite Üyeleri
Yönetim Kurulu Üyesi Krediler Operasyon Mali İşler
İç Kontrol İnsan Kaynakları

Sürdürülebilirlik Yönetişim Modeli, Sürdürülebilirlik Komitesi’nde belirlenen aksiyon öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmakta, Sürdürülebilir Bankacılık birimi ile koordineli olarak ekonomik sosyal ve çevresel etkileri Banka faaliyetlerine entegre edilmesini sağlamaktadır.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMA GRUBU
Çalışma Grubu Üyeleri
Krediler Operasyon Mali İşler
İç Kontrolİnsan Kaynakları
 • Tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemimiz (SYS) ile sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde yürütüyor, bütüncül politika ve prosedürlerle takip ediyoruz.
 • Kredilendirme süreçlerimizde çevresel ve sosyal etkileri SYS’nin bir parçası olarak yönetiyoruz.
 • Sürdürülebilirliğin çalışanlarımız tarafından içselleştirilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapıyor; sürdürülebilirlik konulu eğitimler düzenliyoruz.
 • Sürdürülebilirlik stratejisinin ve hedeflerinin belirlenerek hayata geçirilmesini sağlamakta ve Banka’nın sürdürülebilirlik performansını izleme sorumluluğu Sürdürülebilirlik Komitesi’nde olup; komitede konu bağlantılı bölümlerin üst yönetim temsilcileri yer almaktadır.
 • Anadolubank sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ilgili konularda kolektif çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan, ilgili bölüm temsilcilerinden oluşan ve Sürdürülebilirlik Komitesi’ne raporlama yapan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu mevcuttur.
 • Anadolubank sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda performans takibini, faaliyetlerinin kurum içerisindeki koordinasyonu, takibi ve raporlanmasını Strateji Rekabet Analizi ve İş Geliştirme Departmanı’ na bağlı Sürdürülebilir Bankacılık Birimi yürütmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitemizin Görev ve Sorumlulukları

 • Banka’nın sürdürülebilirlik yol haritasını ve hedeflerini belirlemek, gelişmelerini takip etmek, belirlenen hedefler doğrultusunda aksiyon planları oluşturmak, performans ölçütlerini belirlemek,
 • Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların takibini ve Bankanın sürdürülebilirlik performansının güçlendirilmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını düzenli gözden geçirmek,
 • Sürdürülebilirlik farkındalığının kurum içinde içselleştirilmesini sağlamak; Banka faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınmasını sağlamak,
 • Banka’nın sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 
 • Bankada uygulanan çevresel sosyal risk yönetimi uygulamasının sağlıklı işlemesi için düzenleyici kararlar almak, 
 • Sürdürülebilirliğin iş yapış biçimlerine entegre edilmesini sağlamak; Banka’nın öncelikli konularının sürdürülebilirlik ile uyumunu sağlayan kararlar almak,
 • Aksiyon alınacak konularda Çalışma Grupları oluşturmak.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --