Dijitale Özel Hoş geldin Faizi ile Renkli Hesap açın, kazanmaya hemen başlayın!
İşiniz İçin Sigorta & Bireysel Emeklilik Çek Karnesi Ferdi Kaza Sigortası
Çek Karnesi Ferdi Kaza Sigortası Çek Karnesi Ferdi Kaza Sigortası

Çek Karnesi Ferdi Kaza Sigortası

Çek Karnesi̇ Ferdi̇ Kaza Si̇gortası, poliçede belirlenmiş limitlerle sınırlı olmak üzere; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucu vefat veya sürekli sakatlığı halinde, düzenli gelir olarak geride kalan varislere tazminat ödemesi için teminat verir.


Kaza Sonucu Vefat

Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Koşulları çerçevesinde öncelikle sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.


Kaza Sonucu Daimi Sakatlık

Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda sürekli sakatlığın kesin tespiti ile teminat bilgileri tablosunda belirtilen azami teminat limitine kadar Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8.b Maddesinde gösterilen oranlar çerçevesinde sürekli sakatlık tazminatı yıllık irat seklinde ödenir.

  • Çek karnesi verilen ve yaşı 18-65 yaş aralığında olan firma ortakları veya  bireysel müşterilere yapılmaktadır.
  • 1 yıl vade ile poliçe yapılmaktadır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz
Çek Karnesi Ferdi Kaza Poliçesi HDI sigorta A.Ş aracılığı ile yapılmaktadır.

Sürdürmek istediğimiz
çok şey var

Gelecek için de Detaylı Bilgi
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilirliği, Anadolubank vizyonuna, kurumsal tecrübeye ve kurum kültürüne entegre ederek, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların eşit önemde olduğunu biliyor; çalışmalarımızda bir arada ele almaya önem veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Faaliyetlerimiz

Gelecek nesillere daha iyi bir Dünya bırakabilmek amacıyla, gerçekleştirdiğimiz vegerçekleştireceğimiz çalışmalarımıza sürdürülebilirliği dahil ediyoruz.

Anadolubank logo
-- --