Anadolubank Logo
×DUYURULAR

2015 Yılında Zamanaşımına Uğrayacak Yatırım Hesapları

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 06/06/2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine ilişkin yönetmelik gereğince; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) ne gelir kaydedilir.
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar, tutarına bakılmaksızın internet sitesinde, liste halinde ilgili yıl sonuna kadar ilan edilir.
Aşağıdaki linkten ulaşılacak listede hesabınızın bulunması durumunda hesabınıza ait bilgileriniz kontrol edilerek, en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar hesabınızın bulunduğu bankamız şubesine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmanız gerekmektedir.
Aksi durumda hesabınızdaki hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileriniz Kanun gereği zamanaşımına uğrayacak ve Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.
Bu süreden sonra başvuru yapılsa dahi iade yapılamayacaktır.
Belirtilen konularda bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını ihbar ederiz.
Zamanaşımına uğrayacak yatırım hesapları sorgulamak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,
ANADOLUBANK A.Ş.
Genel Müdürlük