Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
İŞLETME-KOBİ » SİGORTA » HAYAT (CAN) SİGORTALARI

hayat sigortaları

HAYAT (CAN) SİGORTALARI

ÇEK KARNESİ FERDİ KAZA SİGORTASI

Bu sigorta, poliçede belirlenmiş limitlerle sınırlı olmak üzere ; Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve poliçede yazılı özel şartlar çerçevesinde sigortalının başına gelebilecek herhangi bir kaza sonucu vefat veya sürekli sakatlığı halinde, düzenli gelir olarak geride kalan varislere tazminat ödemesi için teminat verir.

KAZA SONUCU VEFAT

Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Koşulları çerçevesinde  öncelikle ; sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara  yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

KAZA SONUCU DAİMİ SAKATLIK

Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda sürekli sakatlığın kesin tespiti ile teminat ilgileri tablosunda belirtilen azami teminat limitine kadar Ferdi Kaza sigortası Genel Şartlarının 8.b Maddesinde gösterilen oranlar çerçevesinde sürekli Sakatlık tazminatı yıllık irat seklinde ödenir.

 • Çek karnesi verilen  ve yaşı 18-65   yaş aralığında olan Firma ortakları veya  Bireysel Müşterilere yapılmaktadır.
 • Çek Karnesi Ferdi Kaza Poliçesi HDI sigorta A.Ş aracılığı ile yapılmaktadır.
 • 1 Yıl vade ile poliçe yapılmaktadır.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Kişinin kendi iradesi dışında, harici bir olay veya kaza nedeniyle yaşamını yitirmesi veya kalıcı sakatlık hallerini teminat altına alır.

Yaşam Kaybı: Bir kaza dolayısı ile sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ölmesidir

Kalıcı Sakatlık: Sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakat kalmasıdır.

Ek teminat;

Tedavi masrafları: Doktor ücreti, ilaç, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) karşılanır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Ferdi kaza sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

FERDİ KAZA PAKET ÜRÜNLERİMİZ

AİLE GÜVENCE PAKETİ

Aile Güvence Planı (AGP); acil sağlık hizmetleri, yaşam kaybı, kalıcı sakatlık ve deprem teminatı içeren bir ferdi kaza sigortasıdır.

 • İsteğe bağlı olarak, kaza ve deprem sonucu oluşabilecek tedavi masrafları ve acil sağlık hizmetine ilave olacak hava ambulansı hizmeti de dahil edilebilir
 • Bu ürün ile aile bireyleri için farklı teminat seçenekleri ve 12 eşit taksitte ödeme kolaylığı sunulmuştur.
 • Yaşam kaybı, kalıcı sakatlık ve tedavi masrafları tüm dünyada geçerli olup Ferdi Kaza genel şartları dahilinde verilmektedir.
 • Acil sağlık hizmeti T.C. Sınırları dahilinde geçerlidir.
 • Teminatlar 24 saat geçerlidir.
 • ** Tehlikeli meslek gruplarında (İnşaat işçisi, maden işçisi, uzun yol şoförü, gibi) çalışan bireylerin mesleklerini icra ederken olabilecek riskleri teminat harici, meslekleri harici olabilecek riskler teminata dahildir.

Ferdi Kaza Sigortası’nda kaza sayılacak hallere bu pakette ilave olan haller;

 • Deprem, yanardağ patlaması, heyelan,
 • Kapkaç ve terör nedeniyle oluşan kazalar,
 • Lisanssız olarak yapılan futbol ve basketbol sporları nedeniyle oluşan kazalar,
 • Trafik kazaları, iş ve ev kazaları
 • 66 yaşından gün alanlar teminata dahil değildir.
 • Çocuklar için teminat Tablo 1’de 25.000 TL kalıcı sakatlık ve Tablo 2’de ilave olarak 2.500 TL tedavi masrafıdır.
 • 6 aydan – 18 yaşına kadar olan çocuklar ebeveynleri ile birlikte sigortalanabilir. Tek Kişi + Çocuklar ve Tüm Aile seçeneklerinde kapsama alınacak çocuk sayısı en fazla 3 ile sınırlıdır.
 • Tablo’larda gösterilen fiyatlar 12 eşit taksit sistemine göre hazırlanmıştır.
 • Medline Acil Sağlık Hizmeti Poliçe şartlarınca ve acil durumlarda 24 saat süre ile geçerlidir.
 • Hizmetin alınması için 0212 444 12 12 numaralı alarm merkezinin aranması gereklidir.
  *Unico Sigorta A.Ş aracılığı ile teminat verilmekte olup, Şubelerimiz kanalı ile teklif alınıp poliçe yapılabilir.

KİMSEYE BORCUM KALMASIN GÜVENCE PLANI

Teminatlar ;Kaza sonucu vefat/sürekli sakatlık

Poliçe süresi; 5 / 10 yıl

Dört farklı teminat seçeneği bulunan KBK güvence planı;

 • Aile fertlerine, firmaya veya şahsınıza ait tüm borçlarınızın, borca ilişkin belge sunmaya gerek kalmadan ödenmesini teminat altına almaktadır.
 • Poliçe teminatları kapsamında gerçekleşen bir kaza sonucunda ilk yılda verilen teminat tutarı poliçe vadesince (5 veya 10 yıl) devam edecektir.
 • Risk hangi yıl gerçekleşirse gerçekleşsin teminatın tamamı ödenecektir. Örneğin; 5 yıllık planın seçilmesi halinde poliçe teminatı 500.000 TL ise risk hangi yıl geçekleşir ise tazminat olarak 500.000 TL’nin tamamı ödenir.

Kimler satın alabilir?

 • 18 / 65 yaş arasındaki her birey
 • 66 yaşından gün alan bireyler teminat alamazlar.
 • 64 yaşındaki bir birey 10 yıllık poliçe satın alabilecektir.
 • Ürünün teminatı 7 gün 24 saat tüm dünyada geçerlidir.

** Tehlikeli meslek gruplarında (İnşaat işçisi, maden işçisi, uzun yol şoförü, gibi) çalışan bireylerin mesleklerini icra ederken olabilecek riskleri teminat harici, meslekleri harici olabilecek riskler teminata dahildir.

*HDI Sigorta aracılığı ile teminat verilmekte olup, Şubelerimiz kanalı ile teklif alınıp poliçe yapılabilir.


EĞİTİM GÜVENCE PLANI

Teminatlar; Kaza sonucu vefat/sürekli sakatlık,

Sigortalının kaza sonucu vefat veya sürekli sakat kalması halinde çocuğunuzu eğitim ve öğretiminin kesintisiz devam edebilmesi için yıllık masraflarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Asistan Hizmetleri

 • Desk Eğitim Danışmanlık hizmeti
 • Psiko Akademi Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Poliçe süresi; 5 yıldan 15 yıla kadar teminat alınabilir.

Poliçe teminatları kapsamında gerçekleşen bir kaza sonucunda, riziko hangi yıl gerçekleşirse o yıldan itibaren kalan her yıl poliçede satın alınan teminat artı 2.000 TL Eğitim Harçlığı (poliçe teminat döviz cinsine göre USD, EUR vs. olabilir) tazminat olarak ödenecektir.

Lehtar 18 yaşından küçük ise kanuni varislere ödeme yapacaktır.

Örneğin;

Eğitim süresi 10 yıl seçilen bir planda, kaza sonucu vefat veya sürekli sakatlık 6. yıl gerçekleşirse, ödeme, riskin gerçekleştiği yıl da dahil olmak üzere geri kalan 5 yıl boyunca yapılacaktır.

** Tehlikeli meslek gruplarında (İnşaat işçisi, maden işçisi, uzun yol şoförü, gibi) çalışan bireylerin mesleklerini icra ederken olabilecek riskleri teminat harici, meslekleri harici olabilecek riskler teminata dahildir.

Örneğin;

Madende çalışan bir işçinin karayolu yolculuğunda geçireceği kaza teminata dahil olacaktır.

Asistan Hizmetlerinin İçeriği;

Desk Yurt Dışı ve İçi Eğitim Danışmanlık hizmeti;

 • Ücretsiz dil okulları eğitim danışmanlığı
 • Ücretsiz akademik eğitim danışmanlığı (Yurt içi, Yurt dışı dahil)
 • Yurtdışı eğitim hizmetlerinde % 10 indirim
 • Desk aracılığı ile eğitim alacak öğrencilerin ücretsiz gidiş uçak biletleri (Yurt dışı için)

*İletişim bilgileri;

HDI Sigorta / 444 8 434 / hdi@hdisigorta.com.tr

Psiko Akademi Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

 • Yetişkinlere psikolojik danışmanlık
 • Çocuklara psikolojik danışmanlık
 • Ergenlere psikolojik danışmanlık
 • Aile ile psikolojik danışmanlık
 • 1 Seans 45 dakikadır.
 • Türkiye genelinde 25 şube ve 356 psikolog ile hizmet vermektedir.

Kimler satın alabilir?

 • 18 / 65 yaş aralığı her müşterimiz. En fazla 70 yaşına kadar teminat satın alınabilir, 65 yaşındaki bir birey 5 yıllık poliçe satın alabilecektir.
 • 66 yaşından gün alan bireyler teminat alamazlar.
 • Aynı gün içinde aynı sigortalı adına 2. ve daha fazla öğrenci için yapılan poliçe % 5 indirimli olacaktır.
 • Ürünün teminatı 7 gün 24 saat tüm dünyada geçerlidir.

*HDI Sigorta aracılığı ile teminat verilmekte olup, Şubelerimiz kanalı ile teklif alınıp poliçe yapılabilir.

AİLEMİN DÜZENLİ GELİR PLANI

Teminatlar; Kaza sonucu vefat/sürekli sakatlık

Poliçe süresi; 5 / 10 yıl

Sigortalının kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması halinde kendisi ve ailesinin hayat standartlarının kesintiye uğramadan devam edebilmesi amaçlanmaktadır.

Poliçe teminatları kapsamında gerçekleşen bir kaza sonucunda, Riziko hangi yıl gerçekleşirse o yıldan itibaren kalan her yıl poliçede satın alınan teminat aylık tazminat olarak ödenecektir.

Örneğin;

10 yıllık planın seçilmesi halinde poliçe teminatı yıllık 24.000 TL ve riziko 4. sene 2. ay’da gerçekleşir ise 5 yıl 10 ay boyunca her ay 2.000 TL, toplamda 140.000 TL tazminat ödenir.

** Tehlikeli meslek gruplarında (İnşaat işçisi, maden işçisi, uzun yol şoförü, gibi) çalışan bireylerin mesleklerini icra ederken olabilecek riskleri teminat harici, meslekleri harici olabilecek riskler teminata dahildir.

Örneğin: Pres makinesinin başında çalışan bir işçinin karayolu yolculuğunda geçireceği kaza teminata dahil olacaktır.

Kimler satın alabilir?

 • 18 / 65 yaş aralığı her müşterimiz. En fazla 70 yaşına kadar teminat satın alınabilir, 65 yaşındaki bir birey 5 yıllık poliçe satın alabilecektir.
 • 66 yaşından gün alan bireyler teminat alamazlar.
 • Ürünün teminatı 7 gün 24 saat tüm dünyada geçerlidir.

*HDI Sigorta aracılığı ile teminat verilmekte olup, Şubelerimiz kanalı ile teklif alınıp poliçe yapılabilir.


SAĞLIK SİGORTASI

Her zaman sağlıklı olmak istesek de bazen ufak rahatsızlık ya da ciddi ameliyatlar bizi hem fiziki olarak hem de ekonomik olarak sarsabilir.

Sağlık ürünleri ile amacımız; sizleri tedavi ve teşhis esnasında desteklemek!

Üstelik evde hemşire bakımı, ambulans, acil yardım, yeni doğan bebek bakımı gibi hizmetlerimizle sizlere ücretsiz sağlık hizmetleri sunuyoruz.

Ülke genelinde yaygın anlaşmalı hastane / eczane / laboratuar / sağlık merkezleri hizmet ağımız ile size en yakın yerde, en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Sağlık sigortası Bereket Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vasıtası ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini özel ve genel şartlar ile belirtilen şekilde karşılayan sigorta ürünüdür.

Yatarak yapılan tedavilerde limit yoktur. Fakat; Özellikli Tıbbi Malzemeler ve Yatış ile Beraber Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon giderleri limitler dahilinde ödenir. Ayakta yapılan tedaviler kapsamında, 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar (Tahlil/Röntgen/İleri Tanı Yöntemleri/Fizik Tedavi) karşılanır. İlaç giderleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle ilaç teminatı bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası HDI Sigorta ve Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


HAYAT SİGORTASI

Hayat sürprizlerle dolu. Güzel sürprizleri heyecanla bekliyoruz. Peki ya kötü sürprizler için hazırlıklı mıyız?

Yıllık Hayat sigortası sevdiklerinizi hayattaki kötü süprizlere karşı güvence altına alır. Siz de onları güvence altına almış olmanın huzurunu yaşarsınız.

Yıllık Hayat Sigortasının Genel Özellikleri

 • Temel teminat: Vefat teminatı.
 • 18-65 yaş arası herkes yararlanabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

*Hayat Sigortası Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Fiba Emeklilik Hayat A.Ş. ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmaktadır.