Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
İŞLETME-KOBİ » SİGORTA » ELEMENTER (MAL) SİGORTALARI

ELEMENTER (MAL) SİGORTALARI

İŞYERİ

İşyerinizde meydana gelebilecek yangın, yıldırım, infilakın doğrudan doğruya meydana getireceği maddi ziyan ve zararları karşılar.

Deprem, G.L.K.H.H. ve Terör , Kar Ağırlığı, Sel ve Su Baskını, Yer Kayması, Fırtına, Dahili Su, Duman, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması ek teminatları da isteye bağlı olarak eklenebilir.

İşletmenin büyüklüğü, risk derecesi, konumu, kapasitesi ile işyeri sahiplerinin ya da işletmecilerin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak farklı ürün alternatiflerini size sunuyor olacağız.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**İşyeri sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sİgorta A.Ş. , Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.
 

NAKLİYAT

Nakliyat sigortası ticari veya özel bir malın bir yerden bir başka yere bir taşıma aracıyla taşınması sırasında meydana gelebilecek nakliyat rizikolarını karşılamak üzere yapılan bir sigortadır.

Bir malın herhangi bir vasıta ile bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında uğrayabileceği hasarları karşılamaktadır.
Sigortalı, taşınan malın sahibidir.
Emtea sigortaları sefer esasına dayanmaktadır.
Emtea sigortaları süreli poliçeler değildir.

Nakliyat Sigortalarında Teminatlar

malların özelliklerine,
sefer bölgelerine,
taşıma vasıtalarının özelliklerine göre saptanmaktadır.

Riskin ağırlığına göre verilen teminatlar 3‘ e ayrılır.

Geniş Teminat
Dar Teminat
Tam Ziya

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Nakliyat sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş. , Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

MÜHENDİSLİK

Mühendislik Sigortası 4 alt branşta toplanır;

İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortası
Montaj Bütün Riskler (All Risks) Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası
Makina Kırılması Sigortası.

İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortası

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

Doğal afetler (deprem, sel,seylap, toprak kayması..)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye - işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj

nedeniyle oluşabilecek riskler teminata dahildir.

E talep halinde;

İş makinaları
Şantiye tesisleri, yardımcı barakalar
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
Enkaz kaldırma masrafları
Ekspres Nakliye Masrafları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
Mevcut ve çevre yapılar
Bakım devresi

Teminatları da eklenebilir.

Montaj Bütün Riskler (All Risks) Sigortası

Sigorta konusu malzemelerin montaj sahasına indirilmesinden yapımının bitimine kadar geçen süre içinde montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması..)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye — işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj
4 haftayı geçmeyen sıcak tecrübe dönemi

nedeniyle oluşabilecek riskler teminata dahildir.

İş makinaları
Şantiye tesisleri, yardımcı barakalar
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
Enkaz kaldırma masrafları
Ekspres Nakliye Masrafları
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
Mevcut ve çevre yapılar
Bakım devresi
4 haftayı geçen sıcak tecrübe dönemi

teminat kapsamına alınabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Deneme devresi tamamlanan ve işletmeye alınan elektronik makineler için yapılmakta olup , normal çalışır halde iken, çalıştığı yerde temizleme, revizyon sırasında, yer değiştirme esnasında,dururken ani, beklenmedik ve istisna edilmeyen her türlü sebepten oluşan, maddi ziyan ve hasarla ilgili tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Teminatın Kapsamı

İşletme personelinin ihmal, kusur, hata, dikkatsizlik ve sabotajı,
Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs neticesi olacak kayıplar,
Hatalı dizayn ve malzeme,
Kısa devre, voltaj değişikliği,
Yangın, infilak ve bunlar sebebiyle
Yapılan kurtarma ameliyeleri,
Kavrulma, duman ve is,
Deprem hariç, fırtına, sel, su hasarları,
Yer kayması,v.b

Ek Teminatlar

Seri nakliye masrafları, fazla mesai tutarı,
Seyyar ve taşınabilir cihazlar,
Deprem,
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
Bilgi kaybı,
Artan çalışma masrafları,
Valf ve tüplerdeki zararlar.

Makina Kırılması Sigortası

Makine kırılması sigortası, üretim yapan veya üretime yardımcı olan makinaların elektrik ve mekanik arızalarından dolayı oluşacak kayıp ve hasarları teminat altına alır.

Teminatın Kapsamı

Montajı bitip, tecrübesi tamamlanan ve işletmeye alınan makinelerin
Normal çalışır halde iken,çalıştığı yerde temizleme, revizyon sırasında,yer değiştirme esnasında,dururken, ani, beklenmedik ve istisna edilmeyen her türlü sebepten oluşan
Maddi ziyan ve hasarla ilgili tamirat ve ikame masraflarını karşılar.
İşletme kazaları,
Modelin, imalatın, montajın, malzeme v.b. ile işçiliğin kusurlu olması, Yağlama kusurları,
Kısa devre, voltaj değişikliği,
Tıkanma, ani ve aşırı ısınma veya soğuma,
Fırtına, kasırga, don ve buz,
İşletme personelinin ihmal, kusur, hata, dikkatsizlik ve sabotajı
Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Mühendislik sigortaları Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

SORUMLULUK

1-İşveren Sorumluluk

İşveren Sorumluluk Sigortası ile işyerinde meydana gelen iş kazalarında Sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıtlı işçilerin uğrayacakları bedeni zararlar nedeniyle İşverenin zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumlulukları için teminat verir.

Bu sigorta Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlanan yardımların üzerinde veya dışında kalan talepler ile yine bu kurum tarafından işverene karşı açılan rücu davaları sonucunda işveren tarafından ödenmesi gereken tazminatlar için güvence sağlamaktadır.

İşveren Sorumluluk Sigortası ile ayrıca;

İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar,
İşçilerin görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda zarar görmesi,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
Meslek hastalıkları nedeniyle talep edilen tazminatlar,
Manevi tazminat talepleri karşılanır.

2-Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Bu poliçe sigortanın geçerlilik süresi içinde, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda;

Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle

Üçüncü Şahısların sigortalıya karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri nedeniyle Sigortalının sorumluluklarını güvence altına alır.

3-Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalı hekimlere mesleki faaliyetleri sırasında hata, ihmal ve unutma nedeni ile kusurlu olarak sağladıkları hizmetler sonucunda, tedavi etmek amacıyla hizmet verdikleri hastanın, herhangi bir bedensel zarara maruz kalması, sağlığının daha da bozulması veya yaşamını yitirmesi sonucunda, kendisine karşı ileri sürülebilecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı teminat verir.

4-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucunda kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır.

5-Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun veya olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede belirtilen limitler içinde kalmak koşuluyla güvence altına alır.

Bu sigortayı, likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, taşıyan, bayileri aracılığıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları tehlikeli maddeler sorumluluk sigortasına ek olarak yaptırmak zorundadırlar.

6-Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunadayanarak istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar için güvence sağlanmaktadır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Sorumluluk sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş. Generali Sigorta A.Ş. , Sompo Japan Sigorta A.Ş.tarafından sunulmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Evinizde deprem sonucu oluşacak hasarları devletin bütçe ve imkanları ile ilişkili olmaksızın telafi eden deprem sigortasıdır.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

depremin
deprem sonucu yangının
deprem sonucu infilakın
deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kapsamdaki Binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Zorunlu deprem sigortası Unico Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., ., HDI Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

KONUT SİGORTASI

İster ev sahibi, ister kiracı olun, ev veya eşyalarınızda ya da her ikisinde oluşabilecek zararları 30 kadar teminat kapsamında garanti altına alın,aklınız evinizde kalmasın!

Konut Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır; Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili Su, Sel ya da Su baskını, Fırtına, Dolu, Grev, Lokavt, Terör, Deprem, Yer kayması, Araç çarpması, Duman, Kar ağırlığı, Cam kırılması, Enkaz kaldırma, Komşulara karşı sorumluluk, 3. Şahıslara karşı sorumluluk, Mal sahibine karşı sorumluluk, Hırsızlık, Kira kaybı, Geçici ikametgah, Kasa, Kapkaç ve gasp, Ferdi kaza, Misafir teminatı, Kiracılar için dekorasyon teminatı, Elektronik cihaz ve elektrik hasarları, Yeni değer güvencesi, Enflasyon güvencesi, ev yardım…

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

*Konut sigortası Unico Sigorta A.Ş, tarafından sunulmaktadır.
 

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara neden olabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı, aracın kusuru nispetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası,yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar.

Zorunlu trafik sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Trafik sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş.,Generali Sigorta A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

KASKO

Kasko poliçesi; aracınızın, çalınması ya da çalınmaya teşebbüs sırasında oluşabilecek zararları, yanması ile meydana gelebilecek zararları, kaza sonucunda oluşan hasarları teminat altına alır.

Kasko poliçesi aracınızı aksesuarları ile birlikte trafik kazaları dışında; yangın, hırsızlık, deprem, sel-su baskını hasarları, grev-lokavt, halk hareketleri ve terör sonucu oluşabilecek tüm zararlara karşı, ilgili teminatın alınması koşulu ile, güvence altına alır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

*Kasko sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş, Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.

SEYAHAT SİGORTASI

Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş seyahat sağlık sigortasıdır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Seyahat sağlık sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş.,Generali Sigorta A.Ş. , Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.