Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
BİREYSEL » SİGORTA » ELEMENTER (MAL) SİGORTALARI

ELEMENTER (MAL) SİGORTALARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Evinizde deprem sonucu oluşacak hasarları devletin bütçe ve imkanları ile ilişkili olmaksızın telafi eden deprem sigortasıdır. Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • depremin
  • deprem sonucu yangının
  • deprem sonucu infilakın
  • deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kapsamdaki Binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Zorunlu deprem sigortası Unico Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


KONUT SİGORTASI

İster ev sahibi, ister kiracı olun, ev veya eşyalarınızda ya da her ikisinde oluşabilecek zararları 30 kadar teminat kapsamında garanti altına alın,aklınız evinizde kalmasın!Konut Sigortası ile teminat altına alabileceğiniz riskler şunlardır; Yangın, Yıldırım, İnfilak, Dahili Su, Sel ya da Su baskını, Fırtına, Dolu, Grev, Lokavt, Terör, Deprem, Yer kayması, Araç çarpması, Duman, Kar ağırlığı, Cam kırılması, Enkaz kaldırma, Komşulara karşı sorumluluk, 3. Şahıslara karşı sorumluluk, Mal sahibine karşı sorumluluk, Hırsızlık, Kira kaybı, Geçici ikametgah, Kasa, Kapkaç ve gasp, Ferdi kaza, Misafir teminatı, Kiracılar için dekorasyon teminatı, Elektronik cihaz ve elektrik hasarları, Yeni değer güvencesi, Enflasyon güvencesi, ev yardım…

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Konut sigortası Unico Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara neden olabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı, aracın kusuru nispetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası,yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu trafik sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Trafik sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş.,Generali Sigorta A.Ş,. Sompo Japan Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır.


KASKO

Kasko poliçesi; aracınızın, çalınması ya da çalınmaya teşebbüs sırasında oluşabilecek zararları, yanması ile meydana gelebilecek zararları, kaza sonucunda oluşan hasarları teminat altına alır.Kasko poliçesi aracınızı aksesuarları ile birlikte trafik kazaları dışında; yangın, hırsızlık, deprem, sel-su baskını hasarları, grev-lokavt, halk hareketleri ve terör sonucu oluşabilecek tüm zararlara karşı, ilgili teminatın alınması koşulu ile, güvence altına alır.

Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Kasko sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş.,Generali Sigorta A.Ş, Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından sunulmaktadır.


SEYAHAT SİGORTASI

Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen alternatife göre asistans hizmetleri ile desteklenmiş seyahat sağlık sigortasıdır.Poliçe yaptırmak veya fiyat almak için en yakın Anadolubank şubesine başvurabilirsiniz.

**Seyahat sağlık sigortası Unico Sigorta A.Ş., HDI Sigorta A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Generali Sigorta A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından sunulmaktadır.