Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
BİREYSEL » IBAN SORGULAMA

IBAN SORGULAMA

IBAN SORGULAMA

Anadolubank hesabınızına ait IBAN’ı öğrenmek için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Hesap No :         Ek No :    
Güvenlik Kodu :   
 
 

 

 

IBAN Nedir?

Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla International Bank Account Number-IBAN adı verilen uluslararası banka hesap numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. IBAN’ın amacı Avrupa ülkelerindeki banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri engellemektir. IBAN sayesinde transfer edilen para daha hızlı ve hatasız bir biçimde göndericinin hesabından alıcının hesabına geçmekte; böylece, işlemlerde oluşan hatalardan kaynaklanan bekleme süreleri ve ek maliyetler ortadan kalkmaktadır.

IBAN, Hesap Sahiplerine Nasıl Kolaylık Sağlar?

Günümüzde her ülkenin ve bankanın hesap numaralarının biçimi ve uzunluğu farklıdır. Bir başka ülkeye veya bankaya para transferi yapacak olan müşteriler, hesap numaralarında belirli bir standart olmadığından, para transferi yapacakları kişiden aldıkları karşı hesap numarasının doğruluğundan emin olamamaktadırlar. Bir mal veya hizmet alımı söz konusu ise birçok farklı satıcı tarafından gelen faturaların üzerinde değişik yapıda hesap numaraları yer almakta; bu da para gönderecek ithalatçı firmaların/kişilerin hata yapmalarına neden olmaktadır. Sonuç olarak yanlış hesap numaraları ile yapılan para transferleri gerçekleşmemekte; karşı hesap numarasının hatalı olduğu, para karşı bankaya ulaştığında ortaya çıkmaktadır. Hatalı işlemin düzeltilmesi için birçok operasyon yapılmakta, işlemlerin süresi uzamakta ve maliyeti yükselmektedir. IBAN uygulamasına geçen ülkelerde banka hesap numaralarının her biri için hesap sahiplerine bir IBAN verilir. Her ülke için belirli bir biçimi ve standardı bulunan IBAN’ın içinde özel bir şifreleme algoritması ile elde edilen iki basamaklı “kontrol rakamı” bulunmaktadır. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transfer etmek isteyen bir müşteri, elindeki IBAN’ı gönderici bankaya verdiğinde, para, alıcı bankaya gitmeden önce alıcı hesabın IBAN’ı gönderici bankada kontrol edilir. IBAN yanlış ise para karşı bankaya gönderilmez ve yanlış işlem engellenmiş olur.

IBAN’ın Kullanımı

Almanya’da yaşayan bir kişinin Y Bankasından Türkiye’de bulunan başka bir kişinin Anadolubank hesabına havale göndermek istediğini varsayalım.

  • Türkiye’de bulunan kişi eğer bilmiyorsa; newww.anadolubank.com.tr adresimizden, internet şubemizden veya bir Anadolubank şubesinden hesabına ait IBAN numarasını öğrenir.
  • IBAN numarasını Almanya’da bulunan havaleyi yapacak olan kişiye iletir.
  • Havale edilecek hesabın IBAN’ını öğrenen kişi Almanya’daki Y Bankası’na gider. Havale edilecek hesabın IBAN’ını Y Bankası’ndaki görevliye verir ve bu hesaba havale yapmak istediğini söyler.
  • Y Bankası görevlisi, verilen IBAN’ın doğru olup olmadığını önündeki ekrandan kontrol eder. Verilen IBAN doğru ise para transferi gerçekleşir. Para transferi doğru IBAN ile gerçekleştiğinden, Almanya’daki Y Bankası’ndan gelen havale mesajı Anadolubank’a ulaştığında gönderilen miktar, hesaba otomatik olarak geçer.

IBAN Standardı (IBAN Nasıl Oluşturulur?)

IBAN, Dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eden; rakam ve harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN’ı vardır ve bir IBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder. Bir IBAN, en fazla 34 basamaktan oluşur. IBAN’ın ilk dört hanesi, iki haneli ülke kodu ve iki haneli kontrol rakamıdır. Kontrol rakamı, IBAN’ın doğru ve geçerli olup olmadığını gösterir. IBAN’ın bundan sonraki kısmı, ulusal banka hesap numarasını içerir. Bu bölüm, IBAN’ın toplam uzunluğu 34 haneyi aşmayacak şekilde her ülke tarafından serbestçe belirlenebilir. Ülkemizin IBAN uzunluğu 26 hane olarak belirlenmiştir.

Bazı Avrupa Ülkelerinin IBAN Standartları Aşağıdadır:

Ülke Uzunluk Örnek Numaralar
Almanya 22 DE89 3704 0044 0532 0130 00
Avusturya 20 AT61 1904 3002 3457 3201
Belçika 16 BE68 5390 0754 7034
Danimarka 18 DK50 0040 0440 1162 43
Finlandiya 18 FI21 1234 5600 0007 85
Fransa 27 FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606
Hollanda 18 NL91 ABNA 0417 1643 00
İngiltere 22 GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
İsveç 24 SE35 5000 0000 0549 1000 0003
İsviçre 21 CH39 0070 0115 2018 4917 3
 

IBAN’ın Elektronik Ortamda ve Kağıt Ortamındaki Gösterilişi

IBAN numarası, elektronik ortamda işlenecek ya da saklanacak ise (örneğin bilgisayara ya da ekrana IBAN girişi yapılması) tüm harf ve rakamlar yan yana boşluk ve herhangi bir ayrım karakteri (ayraç, virgül, tire vb.) olmaksızın yazılmalıdır. Bu gösterim şeklinde “elektronik gösterim” adı verilmektedir.

IBAN’ın kağıt üzerine basılmasına yönelik gösterimine ise “yazım gösterimi” adı verilir. Bu gösterimde ise IBAN soldan 4’lü basamaklara ayrılarak yazılır. Numaranın 4’erli gruplar halinde yazılmasından sonra son kısımda rakam artıyorsa bunlar da yan yana yazılır.

IBAN’ın Elektronik Gösterimi

TR5600061000 00012990022302

IBAN’ın Yazım Gösterimi

TR56 0006 1000 0001 2990 0223 02

Türkiye’de IBAN Kullanımı

Ülkemizde Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda IBAN standardına geçiş ve çeşitli işlemlerde kullanımı ile ilgili kademeli bir geçiş planı benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda, yurt dışına gönderilen havaleler ile yurt içindeki EFT mesajlarında göndericiye ait IBAN numarasının karşı bankaya gönderilmesi konusundaki hazırlıklar tamamlanarak en geç 1 Ocak 2008 tarihinden uygulamaya geçilecektir.

Türkiye’de 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalar, müşteri tarafından talep edilen ve para transferine konu olan her bir hesap (Vadesiz TL ve Döviz Hesapları) için birer IBAN numarası üretmiş olacaklardır. Ayrıca, bankalar 1 Eylül 2005’ten itibaren IBAN ile yurtdışına havale taleplerini karşılamaya ve yurtdışından IBAN ile gelen havaleleri kabul etmeye başlamışlardır.

Ülkemiz IBAN biçimi 26 basamak uzunluğunda belirlenmiştir ve 26 basamağın içeriği aşağıdaki örnekte gösterilmektedir:

 

IBAN’ın Yurtiçi Para Transferlerinde Kullanımı

IBAN, yurtdışı para transferlerinde olduğu gibi ülkemizdeki bankalar arasındaki yurtiçi para transferlerinde (EFT işlemlerinde) de 1 Eylül 2005 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca yurt dışına gönderilen havaleler ile yurt içindeki EFT mesajlarında göndericiye ait IBAN numarasının karşı bankaya gönderilmesi konusundaki hazırlıklar tamamlanarak en geç 1 Ocak 2008 tarihinde uygulamaya geçilecektir.

IBAN ile yapılan para transferlerinde alıcının şubesi, şehri vb. detayları bilmeye gerek olmayacak, yalnızca hesap numarası ile transfer işlemi gerçekleştirilebilecektir. Böylece ülkelerarası para transferlerinde olduğu gibi ülkemizdeki bankalar arası EFT işlemlerinde de karşı banka hesap numarasının yanlış yazılmasından doğacak gecikme, yanlış hesaba geçme vb. riskler ortadan kaldırılmış olacaktır.

Müşterilerimiz Ne Yapmalı?

Hesaplarınıza ait IBAN’larınızı yalnızca Bankamızdan alabilirsiniz. Başka kişi, kurum ve kuruluşların Bankamızdaki hesabınıza IBAN üretme yetkisi bulunmamaktadır. Banka hesaplarınızın IBAN’larını lütfen Anadolubank bilmiyorsa newww.anadolubank.com.tr adresimizden, internet şubemizden veya bir Anadolubank şubesinden öğreniniz. İnternet şubemizde “Hesaplar” ana menüsü altındaki “Hesap Bilgileri” ve “Hesap Hareketleri” alt menülerine tıklayarak bankamızdaki herbir vadesiz TL/YP hesabınıza ait IBAN numarası bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

IBAN ile gelen kolaylıklardan yararlanmak için hesabınıza para gönderecek olan kişilere IBAN’ınızı iletiniz; ülkeler arası ya da bankalar arası para transferi yapacağınız kişilerin IBAN’ını isteyiniz. Ticaret yaptığınız ya da size para transferi yapan kişi ve kuruluşlara vereceğiniz dokümanlara IBAN numaranızı mümkün olduğunca yazınız.

IBAN ile yapılan para transferlerindeki hata olasılığı oldukça düşüktür, gönderdiğiniz ve hesabınıza gelen IBAN’lı para transferleri hesap numarası ile yapılan para transferlerine göre çok daha çabuk sonuçlanır. Bu nedenle yalnız uluslararası para transferlerinde değil, yurtiçi havale ve EFT işlemlerinizde de IBAN kullanmayı tercih ediniz.

Daha Fazla Bilgi İçin;

IBAN hakkında daha fazla bilgi edinmek için Şubelerimize ya da Türkiye Bankalar Birliği’ne başvurabilirsiniz. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği’nin web sitesinde bulunan konu ile ilgili daha geniş bilgi için tıklayınız.