Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
DUYURULAR

MKK “ e-CAS “ Uygulaması Yatırımcı Bilgilendirme Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden saklanan Hisse Senetlerinin , olası hata ve suistimallere karşı yatırımcılar tarafından işlem anında farkedilmesine yönelik olarak Mkk tarafından e-CAS uygulaması 05.10.2009 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

İlk aşama olan bilgilendirme aşamasında Mkk tarafından SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

Yatırımcılar, 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta adresi bildirip e-CAS 2.0 sistemine kayıt olacaklardır. Kayıt yapacak yerli gerçek kişiler için cep telefonu numarası zorunlu alan olup, elektronik posta adresi seçimlik olacak, yerli gerçek kişi dışındaki yatırımcılar için ise elektronik posta adresi zorunlu, cep telefonu numarası seçimlik olacaktır.

Bildirim mesajları, yatırımcılar tarafından oluşturulmuş kayıtlarda yer alan cep telefonu numarası veya elektronik posta adresine iletilecektir.

e-CAS 2.0 sistemine kaydolan yatırımcıların ;

i. Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine, (Satış, kıymet transferi, Ödünç Pay Senedi Piyasası işlemi, şartlı virman)

ii. Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,

iii. Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,

iv. Yatırımcının rehin aldığı ve kendi hesabında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,

ilişkin bilgilendirme mesajları MKK tarafından gönderilecektir.

Bilgilendirme Aşamasının uygulamaya alınmasının ardından, uygulamanın ileriki aşamalarında Mkk , e-CAS 2.0 sistemine kaydolmamış veya kayıt olmasına rağmen MKK tarafından gönderilen bildirimlerin ulaşmadığı yatırımcı hesaplarından yukarıda yer alan işlemlerden bazılarının yapılmasının engellenmesi (Engelleme Aşaması) ve bazı işlemlerin ise ancak yatırımcının elektronik olarak vereceği onaydan sonra gerçekleştirilebilmesi (Onay Aşaması) uygulamalarına MKK tarafından geçilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, ikinci aşama olan Engelleme Aşamasına ilk olarak e-CAS 2.0 sistemine kaydolmamış veya bildirim ulaştırılamayan yatırımcıların hesaplarından rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin MKK tarafından engellenmesi uygulaması 03.10.2011 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu kapsamda, müşterilerimizin sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak e-CAS 2.0 sistemine kaydolmaları ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda ise mevcut kayıtlarını güncellemeleri önem arzetmektedir.

MKS Sicil ve şifre bilgisine ; unutma, kaybetme vb. nedenlerle sahip olunmaması durumunda , e-devlet altyapısı kullanılarak şifre edinebilir veya yeni şifre taleplerinin müşteri temsilcisine yapılarak (Şifre üretilmesi için Mkk tarafından masraf olarak alınan 5.25 tl hesabınıza borç kaydedilecektir.) Mkk tarafından adresinize şifrenizin gönderilmesini sağlayabilirsiniz.