Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
BİREYSEL » BİREYSEL KREDİLER » TÜKETİCİ KREDİSİ

TÜKETİCİ KREDİSİ

 • Evlilik, elektronik eşya, ev eşyası, tatil, beyaz eşya,dekorasyon, çocuklarınızın eğitimi vb. her türlü ihtiyacınız için kullandırılan kredidir.
 • 18 yaşını doldurmuş ve aylık belgelenebilen geliri olan herkes bu kredi türü için bankamıza başvuruda bulunabilir.

Kredi Başvurusunda İstenilen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösterir belge
  • Ücretliler: Güncel Maaş Bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge (özel işyeri çalışanları için işyerine ait imza sirküleri)
  • Serbest Meslek Erbabı veya Ticaret Erbabı: Vergi Levhası, son 2 yıla ait onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıla ait mizan
  • Şirket Ortağı Olanlar: Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Tapu aslı ve fotokopisi
  • Emekli Maaşı Beyan Edenler: Hesap Cüzdanı
 • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi ve yapı kullanım izin belgesi

Gerekli Koşullar

 • Gerçek kişilere Kredi Hayat Sigortası kredi vadesi ve tutarı ile uyumlu yaptırılır.
 • Kefil Alınır.
 • Gerek görülen durumlarda son 3 ay içerisinde düzenlenmiş ikametgah senedi (Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenmiş) ya da ikametgah adresini gösteren fatura istenebilir.