Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
TİCARİ-KURUMSAL » DIŞ TİCARET » DIŞ TİCARET MEVZUAT

Yurtiçi Mevzuat

Kambiyo Mevzuatımız

Kambiyo mevzuatımızın temelini 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu oluşturmaktadır. Bu Kanun Cumhurbaşkanına karar çıkarma yetkisi vermektedir. Yürürlükteki Türk Parası Kıymetini Koruma(TPKK) Hakkındaki Karar 32 Sayılı Karar’dır.

Merkez Bankası bağlantılı linklerimiz aşağıdadır.

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar’a  İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ

T.C. Merkez Bankası’nın 1-M Sayılı Genelgesi

T.C. Merkez Bankası İhracat Genelgesi

T.C. Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketlerine İlişkin 2 Ocak 2002 Tarih ve 2002 YB/1 Sayılı Genelgesi

T.C. Merkez Bankası’nın Görünmeyen İşlemlere İlişkin 13 Ocak 2000 Tarih ve 2000 YB/4 Sayılı Genelgesi

T.C. Merkez Bankası’nın İhracatı Teşvik Mevzuatına İlişkin 26 Haziran 2000 tarih ve 2000 YB/25 Sayılı Genelgesi

Uluslararası Mevzuat

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), iş dünyasının ihtiyaç duyduğu standartları geliştirerek kurallar broşürü olarak yayınlamaktadır. MTO tarafından yayınlanan ve kaynak olarak kullanılan başlıca broşürler şunlardır:

Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları - UCP 600 sayılı yayın
Uluslararası Standart Bankacılık Uygulaması - ISBP 745 sayılı yayın
Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kuralları -URR 725 sayılı yayın
Incoterms 2020 Broşürü - 723 sayılı yayın
Tahsiller için Yeknesak Kurallar - URC 522 sayılı yayın
Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar Broşürü – URDG 758 sayılı yayın
Banka Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Birörnek Kurallar – 750 sayılı yayın

Detaylı bigi için http://icc.tobb.org.tr/yayinlar.php