Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
TİCARİ-KURUMSAL » DIŞ TİCARET » İHRACAT

İHRACAT

İhracat işlemlerinizde uzman kambiyo personelimizin bilgi ve deneyimi, rekabetçi döviz kurlarımız ile hizmetinizdeyiz. İhracat vesaikinizin yurt dışı muhabirlerimize gönderilmesinden bedelinin tahsil edilmesine kadar geçen süreci titizlikle izliyoruz.

Bankamızın dış ticaret işlemlerindeki hızı ve kalitesi ile aracılık ettiğimiz ihracat işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Peşin Ödemeli İhracat

Bu ödeme şeklinde, ihracatçı, malları yüklemeden ya da hizmetin sağlamadan önce bedelini peşin olarak tahsil etmektedir. Böylece ithalatçı ihracatçıya kredi sağlamış olmaktadır.

Mal Karşılığı İhracat :

Bu ödeme şeklinde, ihracatçı, malları yükler ve gerekli belgeleri doğrudan ithalatçıya gönderir. İthalatçı firma malları gümrükten çeker ve mal bedelini ileri bir tarihte ihracatçıya havale eder. Böylece ihracatçı ithalatçıya kredi sağlamış olmaktadır.

Vesaik Karşılığı İhracat :

Vesaik karşılığı ödeme şekli ile yapılan mal satışlarında, ithalatçı, belgelerin kabulü veya ödemesini gerçekleştirmeden malların mülkiyetini elde edememektedir. İhracatçı ise, mal bedelinin ödenip ödenmeyeceğinden emin olmadan mallarını göndermekte ancak mal bedeli ödenmeden malların mülkiyetini temsil eden belgelerin ithalatçıya teslim edilmeyeceğini bilmektedir.

İhracat Akreditifi

Akreditif , bankaların itibarlarını devreye sokmak suretiyle, ihracatçı ve ithalatçının risklerini en aza indirgeyen bir ödeme şeklidir.

§ Akreditif, ihracatçının akreditif koşullarına uygun şekilde yüklemeyi gerçekleştirip, bunu kanıtlayan belgeleri bankasına ibraz etmesi üzerine bankadan ödemeyi alacağını taahhüt eden bir ödeme şeklidir.

§ Alıcının talebine dayanarak, banka (amir banka), yüklemenin belirtilen vadede yapılarak, akreditifte istenilen belgelerin belirtilen süre içerisinde kendisine ibraz edilmesi üzerine satıcıya ödeme yapacağını yazılı olarak taahhüt eder.

§ Bankalar Milletlerarası Ticaret Odası‘nın (ICC) Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar isimli 600 sayılı broşürüne tabidir.

 

Eximbank Kredileri

İhracatın geliştirilmesi amacıyla, ihracatçı veya ihracata yönelik üretim yapan firmalara, Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) kaynağından kullandırılan kredilerdir. Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank)’ın belirlediği Türk menşeili malların kesin olarak ihracı ve taahhüdü karşılığı kullandırılır.

Ayrıntılı bilgi için, www.eximbank.gov.tr veya size en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

 

BPO (Banka Ödeme Yükümlülüğü - Bank Payment Obligation)

BPO, verilerin elektronik ortamda başarılı bir biçimde eşleşmesi veya eşleşmezliklerin kabulü şartı altında belirli bir tutarı ödemeyi içeren, bir Yükümlü Bankanın (alıcının bankası) bir Lehtar Bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir taahhüttür.

Mal mukabili ödemelerdeki riski azaltmak için sunulan BPO hem satıcı hem de alıcı için güvence oluşturmaktadır. Akreditif gibi, alıcının bankası satıcının bankasına şartlı ödeme garanti sunmakla birlikte, akreditiften farklı olarak bankalarca evrak incelemesi yapılmamakta ve işlemler hızla gerçekleşmektedir.