Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
İŞLETME-KOBİ » İŞLETME KREDİLERİ » ROTATİF KREDİ

ROTATİF KREDİ

  • Müşteriye tanınan kredi limitleri ve şartları dahilinde istenildiği zaman kredi hesabından kullanımların ve geri ödemelerin yapılabildiği ve faiz oranı günün şartlarına göre değişebildiği kredilerdir. Kredi hesabının borç bakiyesi, firmanın bankamıza o andaki borcunu gösterir.
  • Kefalet karşılığı veya diğer teminatlar (senet, emtia, gayrimenkul ipoteği, menkul rehni vs.) karşılığı kullandırılır. Kredi değerlendirmesi sonucunda teminatsız da olabilir.
  • Herhangi bir anda kredi kapanabilir veya kısmi ödeme yapılabilir.
  • Kredi, açık olduğu süre boyunca oluşabilecek faiz oranı değişikliklerinden etkilenebilir.
  • Dönem sonlarında faiz tahsilatı yapılır.
  • Faiz üzerinden BSMV tahsil edilir.

Firmaya Sağlayacağı Fayda

  • Kısa süreli finansman ihtiyacının karşılanması.
  • Faizlerin beklenilenden yüksek olması veya firmanın kendi likiditesinin uygun olması halinde kapatabilmesi nedeniyle, göreceli olarak finansman maliyetini olumlu yönde etkilemesi.