Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
İŞLETME-KOBİ » İŞLETME KREDİLERİ » İSKONTO / İŞTİRA KREDİ

İSKONTO / İŞTİRA KREDİSİ

  • Borçlusu, şubenin bulunduğu belediye sınırları içinde ikamet eden henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin, vadesine kadar olan faiz, komisyon, BSMV tutarının senet bedelinden peşin olarak tahsil edilerek bakiyesinin son cirantaya ödenmesidir. İştira Kredisi ile iskonto kredisi arasındaki fark senet borçlusunun başka belediye sınırları içinde ikamet etmesidir. (Bankamız uygulamalarında “Aynı Belediye Sınırları” tanımı şube ağımız gözönüne alınarak değerlendirilir)
  • Henüz vadesi gelmemiş bir ticari senedin vadesinden önce nakde dönülmesi esasına dayanmaktadır.
  • Alacaklı senetleri temlik cirosu ile bankamıza devreder.
  • Faiz hesaplaması yapılırken senet borçlusuna ihbar ve itiraz süresi (2 işgünü) dikkate alınır.

Firmaya Sağlayacağı Fayda

  • Senet tahsil vadesi beklenmeksizin nakte çevrilmesi ile kısa süreli finansman ihtiyacının karşılanması.
  • Senedin vadesine kadar geçen süre içinde kredi faiz oranlarının yükselmesi halinde kredinin ucuz kalması.