Anadolubank Logo
×ANADOLUBANK » HAKKIMIZDA » YASAL UYUM » UYUM

YASAL UYUM

Anadolubank Yasal Uyum Politikası 5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' ve buna ait alt düzenlemeler uyarınca oluşturulan 'Uyum Programı' kapsamında, Anadolubank AŞ'nin, anılan kanun ve düzenlemelerle ortaya çıkan yükümlülüklere uyum süreci ile bu sürece yönelik uygulama esasları ve stratejilerini belirlemek, anılan mevzuat bazında faaliyetleri esnasında maruz kalabileceği risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yaklaşımların belirlenmesine yönelik ilke ve usulleri içerir. İlgili kanun ve düzenlemelerle çerçevesi çizilen kuralların uygulanması, işleyişi ve sorumlu tarafları belirler ve Anadolubank AŞ Genel Müdürlük ve Şubeleri nezdinde uygulanır.