Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Yatırım Fonu İşlemleriniz için Bankamızdaki Bilgilerinizi Tamamladınız mı?

SPK'nın 42/1326 sayılı kararı uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde “Kaydi Saklama Sistemi”ne geçilmiştir. Bu doğrultuda, müşteri bilgilerinde eksiklik/yanlışlık bulunanların bilgilerini güncellemeleri için son gün 31 Aralık 2006’dır. SPK'nın 2006/41 sayılı Haftalık Bülten’inde yer alan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren müşteri bilgilerinde eksiklik/yanlışlık bulunanlar, mevcut yatırım fonlarını satabilecek ancak yeni yatırım fonu satın alamayacaklardır.


Bu doğrultuda, 31 Aralık 2006 tarihine kadar, hesabınızın bulunduğu Anadolubank Şubesi ile iletişim kurarak TC Kimlik Numaranızın kayıtlı olup-olmadığını teyit etmeniz, eksik ya da hatalı olan bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. SPK’nın konu ile ilgili duyurusu ektedir;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2006 tarih ve 51/1462 sayılı kararı uyarınca yapılması zorunlu duyuru:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi gereğince, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde izlenmesine yönelik işlemler, MKK, banka ve aracı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Yürürlükteki kaydileştirme mevzuatı uyarınca, her yatırımcı için 01.11.2006 tarihinden başlamak üzere:
· Tam mükellef gerçek kişiler için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)'nden alınmış T.C.Kimlik Numarası ile
· Tüzel kişiler ile dar mükellefler için Maliye Bakanlığı'ndan alınmış Vergi Kimlik Numarası (VKN)
bilgilerinin, eksiksiz ve doğru bir biçimde MKK'ya iletilmesi gerekmektedir .


Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, aracı kuruluşlar tarafından tam mükellef gerçek kişiler için iletilen MERNİS bilgisi, dar mükellef kişiler ve tüzel kişiler için iletilen VKN bilgisi Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ve Maliye Bakanlığı nezdinde sorgulanmaktadır.


Sermaye piyasası işlemi yaptıkları banka ve aracı kurumlar nezdinde bulunan hesaplarında bu tip uyumsuzluk ve eksiklikleri bulunan yatırımcıların, hisse senedi, özel sektör tahvili, yatırım fonu ile (kaydileşme tarihinden sonra Devlet İç Borçlanma Senetleri) işlemi yapamama riskleri bulunmaktadır.


Yatırımcılarımızın işlem yapabilmelerini teminen hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kuruma ilettikleri tam mükellef gerçek kişiler için T.C. Kimlik; tüzel kişiler ile dar mükellefler için ise vergi numaralarının; http://tckimlik.nvi.gov.tr ve www.gelirler.gov.tr adresli internet sitelerinden temin edecekleri bilgilerle uyumlu olduğunun kontrol edilerek, farklılık durumunda, yanlış bilginin bulunduğu kurum nezdinde (bağlı bulunulan nüfus idaresi, vergi dairesi veya hesabın bulunduğu aracı kuruluş) bu eksiklik/uyumsuzluğun giderilmesini sağlamaları büyük önem taşımaktadır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur