Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Yatırım Fonlarımızın İçtüzük Değişiklikliği Hakkında Duyuru

ESKİ ŞEKİL
9.8. Bu içtüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde katılma belgelerinin alım ve satımı Anadolubank A.Ş. ve şubeleri, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. şube, acenta ve irtibat büroları aracılığıyla yapılır. Ayrıca katılma belgelerinin alım satım işlemleri ATM, internet, interaktif telefon yoluyla elektronik ortamda da yapılabilir.

YENİ ŞEKİL
9.8. Bu içtüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının alım ve satımı Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin şube, acenta ve irtibat büroları aracılığıyla ve kurucunun ve yönetici kurumun ATM, internet, interaktif telefon yoluyla yapılabilir. Bunun yanı sıra Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ve kurucunun verdiği yetkiye dayanarak Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin kurucu adına yapacağı sözleşme neticesinde yetkili kılınan sair banka ve aracı kurumlar yoluyla da katılma payı alım satımı yapılabilir. Fon katılma paylarının alım satımı konusunda yetkilendirilen kuruluşlar, Fon’un sürekli bilgilendirme formunda ve kurucunun internet sitesinde ilan edilecektir. Değişiklikler 04/05/2009 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.