Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ve (CRS) Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterimiz,

FATCA (29/07/2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması),

CRS (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında hazırlanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişim Standardı”),

Türkiye’deki finansal kuruluşlarda hesabı bulunan ve aşağıdaki kıstaslara uyan gerçek ve tüzel kişilerin belirli bazı hesap bilgilerinin, yukarıda belirtilen anlaşmalara taraf ülkelerin gelir idareleri ile vergi denetimi amaçlı olmak üzere, düzenli ve dönemsel paylaşımını öngörmektedir.

Bu nedenlerle, Anadolubank A.Ş. olarak FATCA ve CRS kapsamında müşteri tanıma kriterleri belirlemiş olup, aşağıda verilen kriterlerin herhangi birini taşıyan müşteri için FATCA mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının tespit sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

A.Gerçek kişiler için;

 • Türkiye haricinde başka ülke vatandaşı olmak
 • Doğum yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması
 • ABD Green card sahipliği
 • “Green Card” sahipliği
 • Çifte vatandaşlık statüsünün mevcudiyeti
 • Başka ülke vergi veya sosyal güvenlik numarasının bulunması
 • Türkiye haricinde başka ülke ikamet/iletişim adresi/telefon numarası bulunması
 • Türkiye haricinde başka ülkeye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirilmesi

B.Tüzel kişiler için;

 • Menşei / kuruluş yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması
 • %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının “A” maddesinde yer alan kriterlere sahip bir başka ülke kişisi olması
 • Türkiye haricinde başka ülke kuruluş/iletişim adresi/telefon numarası bulunması,
 • Kuruluş katılımcı olmayana Türkiye dışında başka bir ülke mukimi olması ve katılımcı ülkede kurulu bir yatırım kuruluşu tarafından yönetiliyor olması,

Düzenleme kapsamında neler bekleniyor?

ABD’de vergi mükellefi olan (yukarıda belirtilen şekilde ABD vatandaşı, ABD’de yerleşik olan, “Green Card” sahibi, vb.) müşterilerimiz ile CRS kapsamında ise Türkiye dışında vergi mükellefi olan müşterilerimizin bu durumlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bağlantı noktaları bulunduğu belirlenen ancak FATCA ve CRS kapsamında vergi mükellefi olmadığını beyan eden müşterilerimizin de bu beyanlarını belgelemek amacıyla imzalayacakları formu, gerektiği durumlarda uygun ek belge ile birlikte desteklemeleri istenmektedir. Müşterilerimizin kendilerinden talep edilen bilgi ve belgelerin tam, doğru ve zamanında paylaşması, hatalı veya eksik bilgi/belge paylaşımı nedeniyle, yetkili kurumlarca müşterilerimize uygulanabilecek olası yaptırımların önüne geçilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

FATCA düzenlemeleri çerçevesinde ABD ile Türkiye arasında imzalanacak olan karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen anlaşma uyarınca, ABD’de vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, ABD kaynaklı gelirleri üzerinden, ABD veya ABD adına stopaj yapmaya yetkili kurumlar tarafından % 30 oranlı stopaj uygulanabilecektir.

FATCA ve CRS kapsamında ilgili müşterinin kimlik bilgileri (örn; Ad, Adres, vergi mükellefi oldukları ülke veya ülkelere ait Vergi Kimlik Numarası ve finansal bilgileri (örn; Müşteri Numarası, Bankamızdaki varlıklarının bakiyelerinin toplam değeri) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) bildirilecektir.

Genel olarak FATCA ile ilgili detaylı bilgiye ABD Milli Gelirler İdaresi (IRS)’nin http://www.irs.gov uzantılı internet adresinden, CRS ile ilgili düzenlemelere ait detaylı bilgi almak için OECD’nin http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/ web sitesi adresi ziyaret edilebilir. FATCA ve CRS vergilendirme kriterlerine sahip olunduğu takdirde daha detaylı bilgi ve tavsiye için profesyonel bir vergi danışmanı ile irtibata geçilmesi önerilmektedir.

NOT: FATCA ve CRS ile ilgili olarak müşterilerimiz için hazırlanan bu sayfa sadece bilgilendirme amaçlı olup, yetkili kurumlar (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi BaşkanlığıABD Milli Gelirler İdaresi-IRS ve OECD) tarafından yayımlanan ve yayımlanacak olan düzenlemelere, duyuru ve rehberlere bağlı olarak güncellenecektir.

Saygılarımızla,

Anadolubank aracı kimlik numaramız ( intermediary identification number (GIIN):

Anadolubank A.Ş.,Türkiye’nin ABD ile yapmış olduğu FATCA - Model 1 IGA anlaşması kapsamında ABD Gelir İdaresi IRS’e (Internal Revenue Service) “Reporting Model 1 FFI” olarak kayıt olmuştur.

Aracı kimlik numaramız ( intermediary identification number (GIIN) ) : CB2V5B.00000.LE.792 ve Form türü W-8BEN-E’dir.

W8_Ben E