Anadolubank Logo
×DUYURULAR

MKK Tarafından, İhraçcı Kuruluşlara Yatırımcı Kimlik Bilgilerinin Bildirilmesi Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV , No:28 sayılı " Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" in (Kaydileştirme Tebliği) 26. maddesinde yeralan "Aksi yatırımcılar tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe, ihraççıların talebi halinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde, yatırımcı hesaplarındaki paylara ilişkin bilgiler Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından ihraçcılara iletilir" hükmü yeralmaktadır.

Spk konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından ihraçcılara verilecek bilgilerin bir haftalık gecikme ile verilmesine , ancak ihraçcının gerekçeli ve yazılı talebini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ' na iletmesi halinde bir gün gecikmeli bilginin de verilebileceğine karar vermiştir.

Kaydileştirme sürecinin başlama tarihi olan 28/11/2005 tarihinden itibaren bu bilgilere ihraçcı kuruluşlar tarafından ulaşılabilinecek olması nedeniyle;
Pay sahibi olan veya olacak olan müşterilerimizin kimlik bilgilerinin iletilmemesini talep etmesi durumunda aşağıda bulunan yazılı talimatın imzalanarak 0212-233 41 50 numaralı faksa gönderilmesi durumunda tarafımızca Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde ilgili müşteri hesabı, "bilgilerinin ihraçcı kuruluşlara iletilmemesi" şeklinde değiştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız,

Talep formu için tıklayınız.