Anadolubank Logo
×DUYURULAR

MKK "e-Yönet" Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı Duyurusu

Mkk tarafından oluşturulan “e-YÖNET” Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı ile, ihraççı şirket-yatırımcı ilişkileri olmak üzere, pek çok piyasa katılımcısının tek noktadan bilgiye erişebildiği, iletişim kurduğu bir merkez haline gelmesine katkıda bulunabileceği öngörülmektedir.

Bu platformda;

 • Tüm katılımcılar tarafından sağlıklı ve çeşitli bilgiye zamanında ve kolay erişim sağlanacak.
 • Bilginin belirli formatta değişik süreçlere adapte edilebilir şekilde kullanabilmesi sağlanacak.
 • Farklı kategorideki katılımcıların standart ve güvenli iletişimi sağlanacak.

Portal üzerinde yapılacak geliştirmeler ile;

 • Yatırımcıların sahip oldukları kıymetlere ve yatırım yapmayı planladıkları kıymetlere ilişkin kamuya açık tüm bilgilere erişimleri ve bu bilgileri kendi belirleyecekleri yöntemlerle (SMS, e-posta vs) alabilmeleri,
 • Şirketlerin mevcut veya potansiyel ortaklarına SMS ve e-posta yoluyla,mevzuattan kaynaklanan zorunlu duyuruları dışında , çeşitli duyurular iletmeleri,
 • Şirketler ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında; blog, wiki, elektronik konferans ve benzeri uygulamalar ile iletişimi,
 • Şirketlerin yatırımcılarına ilişkin bilgiye düzenlemelerin el verdiği ölçüde erişimleri,
 • Şirketlerin yatırımcılarına yönelik anketler düzenlemeleri,
 • Yurtdışında “Shareholder Benefit” adı verilen “Ortaklara Promosyon” uygulamalarıyla hizmet ve ürün promosyonu şeklinde tüketici kitlesinin aynı zamanda yatırımcı kitlesine dönüşmesi,
 • Elektronik genel kurul uygulamaları,
 • Şirketlerin yatırımcılarına ilişkin analitik raporlama taleplerinin karşılanması sağlanabilecektir.

e-YÖNET Portalının kapsamı , işleyişi , fonksiyonları ve katılımcı grupları açısından sağlanması planlanan faydaları ile ilgili bilgilere, e-YÖNET Tanıtım Dökümanı’ndan , Portal üyeliği ile ilgili bilgilere www.mkk.com.tr adresinden ulaşılacak e-YÖNET sayfalarında yer alan Üyelik Yardım başlığı altındaki Yatırımcı/Gezgin Portal Üyelik_İşlemleri Kılavuzu’ndan, portalda gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili bilgilere de Yatırımcı/Gezgin Üye sayfalarında yer alan Portal Yardım başlığı altındaki Yatırımcı/Gezgin Üye Uygulamalar Kılavuzu’ndan ulaşılabilecektir.