Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Menkul Kıymetlerin Repo veya Ters Repo Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi İptali

Repo-Ters Repo işlemlerinin 6362 sayılı SPKn’da yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında sayılmaması nedeniyle ; Yönetim Kurulumuz'un 01.12.2014 tarih ve 120 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2014 tarih ve 32992422-205.99-1801-12321 numaralı yazısı ile 04.02.1998 tarih ve BNK/RP-YN 0068 numaralı ‘Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı’ Yetki Belgemiz geçerliliğini yitirmiştir.