Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Dolandırıcılık ve Sahtekarlık Girişimleri Hk. MASAK Uyarısı

Dolandırıcılık ve sahtekarlık girişimlerine dikkat!

MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI

DUYURU

DOLANDIRICILIK VE SAHTEKÂRLIK GİRİŞİMLERİNE DİKKAT

Son günlerde e-posta adresleri ile mobil telefonlara “Değerli müşterilerimiz, Mali Suçları Araştırma Kurulu kimlik belgenizin kopyasını … tarihine kadar ......no’lu faksa göndermenizi zorunlu kılmaktadır.” içerikli bazı mesajlar gönderildiği yönünde bilgiler edinilmiştir.

Söz konusu mesajlar Başkanlığımızca gönderilmemiş olup, mesajlarda verilen fax numaraları da Başkanlığımızca kullanılmamaktadır.

Diğer taraftan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi uyarınca; aralarında bankalar ile sermaye piyasası aracı kurumlarınında bulunduğu yükümlülerin, 1/4/2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 1/9/2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

Bu sebeple yukarıda belirtilen türden mesajlar alınması durumunda, gelen mesajın müşterisi bulunulan şirketten geldiğinden emin olunması halinde gereğinin yerine getirilmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Ankara, 31 Temmuz 2009

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı