Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Değişen 6362 Sayılı SPKn Gereğince Düzenlenen Tebliğlere Uyum İle Yetki Belgelerinin İptali Hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2015 tarih ve 13413 ve 14.12.2015 tarih ve 22842 sayılı, 32992422-205.03.03-E.14601 sayılı yazı ve E.14615 sayılı yazısı ile Şirketimize Yatırım Hizmetleri ve yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca faaliyet izinleri yenilenerek,

Emir İletimine Aracılık, İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı Faaliyetleri ile Sınırlı Saklama hizmetinde bulunmasına izin verilmesine,izin verilmiştir. 

Bu kapsamda; Şirketimize ait eski yetki belgeleri ticaret sicilinden 31.12.2015 tarihinde terkin edilmiştir. 11.01.2016 tarihinde 8986 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Sahip Olunan Yetki Belgeleri

Veriliş Tarihi

Sayısı

Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi

04/02/1998

68

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi

06/09/2005

BNK/TAASA/108