Anadolubank Logo
×DUYURULAR

BİST Tarafından Yatırımcı Bazında Uygulanacak Tedbirler İle İlgili Duyuru

Piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışması yönündeki etkinliğin arttırılması, piyasa bozucu fiillerle etkili bir şekilde mücadele edilmesi ve yatırımcıların piyasalara duydukları güvenin güçlendirilmesine katkı sağlamasını amaçlayan Yatırımcı bazında tedbir düzenlemesi , 03.09.2012 tarihinden itibaren BİST tarafından uygulanmaya başlayacaktır.


Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına ilişkin Yönetmeliğin 14 üncü ve 25 inci maddeleri ile BIST Yönetmeliği'nin 24/A maddesine dayanılarak yapılan bu düzenlemede; BİST Hisse Senetleri Piyasasında (Borsa yatırım fonları ve varantlar hariç ) ve Gelişen işletmeler Piyasası’nda;
1) Kendinden kendine gerçekleştirilen işlemler ile
2) Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemlerin
hangi koşullarda piyasanın açık, düzenli ve dürüst bir şekilde çalışmasına engel teşkil ettiği açıkça belirlenmiş olup, bu mahiyette emirler ileten ve işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara sırasıyla ;
1) Yatırımcının bilgilendirilmesi,
2) Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerin ilan edilmesi,
3) Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi,
4) Yatırımcıya önceden depo şartı uygulanması,
5) Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot)
olmak üzere beş aşamalı tedbir süreci uygulanacaktır.


BİST'de borsa işlemlerinin açık , düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı nitelikteki emirlerin ve işlemlerin açık bir şekilde tanımlanması , gözetim veya denetim faaliyetleri sırasında bu nitelikte emir verdiği veya işlem yaptığı tespit edilen yatırımcılara BİST tarafından uygulanacak tedbirlere ilişkin ilke ve esasların belirlendiği BİST Genelge’sine ulaşmak için ekli dokümana tıklayınız.