Anadolubank Logo
×DUYURULAR

Bankacılık İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında Duyuru

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ

18 Ekim 2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 sayılı KANUN”un 15.maddesi ; “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.” Hükmünü içermektedir.

Bu itibarla, bankamız nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, kanunun 15.maddesi gereğince, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini bankamıza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, bankamızca kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.

Bilgilerinize arz ederiz.