Anadolubank Logo
×
Bireysel   Kurumsal  
Başvuru ve Parola İşlemleri Kredi Karti
Ekstre Goruntuleme
DUYURULAR

2019 yılı itibari ile zamanaşımına uğrayan hesap/alacaklara ilişkin liste

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

“5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' in 8. Maddesi gereğince bankaların, nezdlerinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde liste halinde 4 ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

BDDK’nın 29.05.2020 tarihli ve 9040 sayılı Kararı ile, 2019 yılı itibarıyla bankamız nezdinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi Ağustos ayı sonuna kadar ilan edilmeye devam edilecektir.

Bu doğrultuda; aşağıdaki linkte yer alan listede isim ve hesap bilgileri bulunan müşterilerimizin en geç  15 Eylül 2020 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir."
2019 yılı itibari ile zamanaşımına uğrayan hesap/alacaklara ilişkin liste için tıklayınız.