Anadolubank Logo
×DUYURULAR

2018 yılı itibari ile zamanaşımına uğrayan hesap/alacaklara ilişkin liste ile ilgili Duyurusu

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' in 8. Maddesi gereğince bankaların, nezdlerinde zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde liste halinde 4 ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda; aşağıdaki linkte yer alan listede isim ve hesap bilgileri bulunan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2019 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet hak ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.'

2018 yılı itibari ile zamanaşımına uğrayan hesap/alacaklara ilişkin liste için tıklayınız.