Anadolubank Logo
×TİCARİ-KURUMSAL » TİCARİ KREDİLER » DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ

DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ

  • Belirli bir döviz cinsine endekslenen, kullandırımı o tarihteki cari döviz kuru üzerinden TL-Döviz olarak yapılan ve geri ödemesi de endekslenen döviz cinsi ve tutarına göre hesaplanarak gerçekleştirilen kredilerdir.
  • Ödeme TL olmakla birlikte firma riski ve faiz tutarı endekslendiği döviz karşılığı üzerinden izlenir.
  • Herhangi bir döviz taahhüdü içermediğinden döviz kredilerinde uygulanan vergi, resim, harç istisna ve muafiyetlerinden yararlandırılamaz.
  • Faiz tahsilatı, kredi tahsis edilirken endekslenen döviz miktarı baz alınarak belirlenen faiz oranından yapılır. Ayrıca kredinin kullandırım tarihi ile kapama tarihi arasında oluşan kur farkları tahsil edilir. Anapara üzerinden alınan faiz ve kur farkı üzerinden BSMV tahsil edilir.

Firmaya Sağlayacağı Fayda:

  • Kısa süreli finansman ihtiyacının karşılanması.
  • Kurlardaki artışın TL faiz oranlarının altında gelişmesi halinde daha ucuz finansman sağlanması.
  • İhracat ve Döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan, kazancı döviz üzerinden olup pozisyonunu döviz tutmak isteyen; ancak ihracat- taahhüt problemi olan firmalar için döviz kredisine alternatif olabilir.