Anadolubank Logo
×DUYURULAR

5919 Sayılı Kredi Kartları Kanun’un Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme

7 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren kredi kartları borçlarının geri ödemesini yeniden yapılandırmaya yönelik kanun.

Kredi kartı borçluları için önemli bilgiler!

7 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren kredi kartları borçlarının geri ödemesini yeniden yapılandırmaya yönelik kanun* kapsamında..

Kimler yararlanabilecek?

31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle (31 Mayıs 2009 dahil);

 • Kredi kartı borcunu 90 günden fazla geciktirmiş veya
 • Kredi kartına ait tüm borcunu ödemesi için banka tarafından ihtarname çekilmiş veya
 • Kredi kartı borcunun tahsili için icra takibi başlatılmış olanlar

yararlanabilecektir.

Ne zamana kadar başvurulur?

Kredi kartı borçluları, kanunun yayımlandığı 7 Temmuz 2009 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvuru yapmalıdırlar.
Başvuru bitiş tarihi 4 Eylül 2009’dur.

Nereye başvurulur?

Başvurular;

 • kartı çıkaran banka/kuruluşa veya
 • kartı çıkaran banka/kuruluş avukatlarına,
 • varlık yönetim şirketine veya
 • varlık yönetim şirketinin yetkilendirdiği temsilcilerine

yazılı olarak yapılabilecektir.

Borç, banka tarafından varlık yönetim şirketine devredilmiş ise, borçluların banka/kuruluşa başvuru yaparak borcunun hangi şirkete devredildiğini öğrenmesi ve başvurusunu bu şirkete yapması gerekmektedir.

Nasıl başvurulur?

Borçlular, güncel adreslerini belirterek yazılı başvuruda bulunmalıdırlar.

 • Başvuru sürecinde;
 • Yasada belirtilen ödeme koşullarından biri seçilir.
 • Yazılı olarak ödeme beyanı yapılır.
 • Banka/kuruluş ya da avukatları, varlık yönetim şirketi veya yetkilendirdiği temsilcileri tarafından düzenlenecek ödeme planı imzalanır.

Borçlar ne şekilde hesaplanır ve geri ödemesi nasıl yapılır?

Faizli anapara borcu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş kat sayı ile çarpılarak 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle oluşacak toplam borç tutarı hesaplanır.

Bu tutar, yazılı başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenirse, ilave bir faiz hesaplamasına gidilmez.

 • Borç, vadeli olarak ödenmek istenirse geri ödenecek tutar;
 • 6 aylık vade için 1,04
 • 12 aylık vade için 1,08
 • 24 aylık vade için 1,18
 • 36 aylık vade için 1,26
 • kat sayıları ile çarpılır, çıkan tutar ilgili ay sayısına bölünür ve ödenecek aylık taksit tutarı hesaplanır.

Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenir, ödenmediği hallerde başvuru geçersiz olur.

Örnek ödeme planı tablosu:

(31 Mayıs 2009 itibariyle birikmiş 1000 TL'lik faizli anapara borcu için)

Vade Katsayı Toplam borç (TL) Aylık taksit (TL)
Peşin - 1.000 -
6 ay 1,04 1.040 173,33
12 ay 1,08 1.080 90,00
24 ay 1,18 1.180 49,17
36 ay 1,26 1,260 35,00

 

Tabloda belirtilen tutarlara BSMV ve KKDF dahil değildir. Takip/dava masraf ve harçlarının tamamı ve nispi kanuni ve vekalet ücretlerinin % 25'i ödeme planına ilave edilir.

Vadeli ödemelerde ilk taksidin peşin ödenmesi ve ödeme planının imzalanmasını takiben icra işlemleri durur. 1 yıl içinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde yasanın sağladığı tüm haklar sona erer.

* Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5915 Sayılı Kanun.